Slimme Logistiek

Via het TMS-pakket lopen de orders van opdrachtgevers, vandaar gaan ze naar de ritplanning en de gegevens vanuit het fleetmanagement wordt er vaak ook weer in vastgelegd. In het TMS of aanvullend daarop worden bijvoorbeeld portals gebouwd om met externe partijen (klanten, vaste charters) informatie uit te wisselen. Over lading en ritten, maar ook over emissie-berekeningen.

In 2012 deed Panteia in opdracht van ING en TLN onderzoek naar ICT-gebruik. Toen had 27 procent van de wegtransportbedrijven een transport management-systeem. Inmiddels is het gebruik volgens TLN gegroeid, al ontbreken exacte cijfers. Goede automatisering levert geld op; een vlekkeloze orderadministratie is daarbij onmisbaar. Een TMS zorgt voor meer data en sneller beschikbare informatie.

In de bredere sectorstudie Transport & Logistiek (2016) van dezelfde partijen staat dat ICT een belangrijke succesfactor is. ‘Bedrijven zijn technologie en specifiek ICT de laatste jaren nog meer gaan omarmen. Ze hebben geïnvesteerd in Business Intelligence (BI-tools) om sneller problemen op te sporen in de grote brei aan data die bedrijven als gevolg van vergaande automatisering tot hun beschikking hebben. Tegelijkertijd is door de continu veranderende omstandigheden behoefte aan meer managementinformatie. Vandaar dat ze massaal investeren in ICT.’

Dat was ook al uit de laatste TLN Automatiseringsenquête (2015) gebleken. Er is vooral aandacht voor het gebruik van tablets, smartphones en bijbehorende apps. Maar een transport management-systeem kan zorgen voor de koppelingen, het overzicht en de gewenste management-informatie om strategische beslissingen op te baseren.

Meer werk verzetten
In het begin waren het vooral grotere bedrijven uit het wegvervoer die een TMS hadden. Nu werken ook steeds meer middelgrote en kleinere bedrijven ermee. Dat is mogelijk geworden door de opkomst van cloud-oplossingen. Je hoeft als bedrijf niet meer te investeren in hardware en softwarelicenties.

De kleine ondernemingen (tot vijf medewerkers) hebben wel navigatiesystemen, tablets en smartphones maar gebruiken verder nauwelijks specifieke ICT-toepassingen voor hun bedrijfsvoering. De orders en planning gebeuren vaak nog met Excel.

Bij middelgrote en grote transportbedrijven zijn de voordelen van een transport management-systeem evident. Zij kunnen zaken als dossieradministratie, tariefberekening en facturatie combineren, of het TMS koppelen met de systemen voor fleetmanagement en boekhouding.

Die automatisering levert besparingen op: vooral doordat met minder mensen meer werk verzet kan worden. Gunstig is ook dat ze sneller werken en dankzij de up-to-date informatie betere service leveren.

Steeds meer online
Net als in andere branches en met andere ICT-toepassingen zijn naast de nog steeds leverbare softwarepakketten steeds meer TMS-systemen online leverbaar. Op abonnementsbasis, schaalbaar qua aantallen gebruikers en uitbreidbaar qua functies. Met zo’n online platform kunnen ook opdrachtgevers, ingehuurde vervoerders en ontvangers worden aangesloten.