De havenwerkers verwierpen het bod vanmorgen op een ledenraadpleging door vakbond FNV Havens in het Maasgebouw bij het Feijenoord Stadion, waar naar schatting tegen de 500 leden aanwezig waren. Inzet is een sociaal akkoord over het banenverlies in de containersector, dat zich naar verwachting vanaf 2017 zal voordoen als gevolg van de verschuiving van lading van de huidige terminals naar de nieuwe geautomatiseerde terminals RWG en APMT2 op Maasvlakte 2.

De FNV-leden vinden het bod van de werkgevers voor een baangarantie tot medio 2020 ontoereikend. Zij vrezen dat er daarna alsnog gedwongen ontslagen zullen vallen. De bonden willen bovendien dat een aantal andere containerbedrijven zich bij het akkoord aansluiten. Dat gaat om het uitzendbedrijf RPS en de overslagbedrijven RST en Uniport van de Steinweg-groep.

Vanavond volgt een tweede ledenvergadering. Als het bod dan ook wordt afgewezen, brengt FNV Havens een ultimatum uit, waarvan de strekking zal zijn dat er na de jaarwisseling stakingen zullen plaatsvinden als de bedrijven er niet op ingaan.

FNV-bestuurder Joost van der Lecq legt de schuld bij de werkgevers. ‘Zij hebben vorige week vrijdag gebroken door een eindbod neer te leggen, toen er even een wilde actie werd gevoerd terwijl we nog aan tafel zaten. Ze hebben toen ook niet gevraagd ons in te spannen om die acties te beëindigen.’

Directeur Containers van het Havenbedrijf Emile Hoogsteden noemde het gisteren op het Havendebat van NT ‘eeuwig zonde’ dat het overleg vrijdag is mislukt. ‘We waren heel dicht bij een akkoord’, zei hij. Van der Lecq bevestigt dat er veel vooruitgang is geboekt, maar volgens hem liggen er nog een paar heikele punten op tafel.

De bond wil hoe dan ook dat RPS, de opvolger van havenpool SHB, meedoet en wil die garantie ook van RST/Uniport. Bovendien wil de bond dat er een fonds komt, waarmee ook na 2020 gedwongen ontslagen kunnen worden vermeden. ‘De werkgevers gaan er van uit dat de transitie (de verschuiving van lading – red.) dan achter de rug is, maar wij betwijfelen dat en willen de garantie dat er dan ook geld is om de gevolgen op te vangen’, zegt Van der Lecq.