Ook op nationaal niveau willen beide organisaties tot meer structurele samenwerking komen. Formeel zal dit samenwerkingsverband tussen het NVIK en de deelmarkt koeriers van het NOB Wegtransport in januari 1993 worden beklonken. Secretaris Joost van Raay van de NVIK hoopt echter dat dit ‘nog sneller zal gebeuren’. Het voornemen om intensief samen te werken vloeit voort uit de gemeenschappelijke aanvallen die beide organisaties al eerder lanceerden tegen de Nederlandse Postwet.
Beide organisaties hebben gezamenlijke belangen op een aantal gebieden (BTW, douane, autovervoer en arbeidsomstandigheden). Daarom hebben zij besloten om krachten en kennis te bundelen. Volgens Van Raay moeten er ook samenwerkingsverbanden komen met andere Nederlande belangenorganisaties in de branche, zoals de ATAN. “De markt in nu nog te veel versnipperd” , aldus Van Raay.

Postwet
De NVIK en NOB Wegtransport hebben gelijktijdig de vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden om een einde te maken aan de onduidelijke situatie in de huidige Postwet, waarin particuliere koeriers en expresbedrijven worden achtergesteld bij de koeriersdienst van EMS, een werkmaatschappij van PTT Post. Al in 1989 hebben de belangenorganisaties deze ongelijke behandeling aangekaart bij de Europese Commissie.
Die heeft vervolgens de Nederlandse regering gesommeerd een einde te maken aan de oneerlijke concurrentiepositie van EMS op de Nederlandse markt. “Tot op heden is er echter nog niets gedaan” , aldus het NVIK en NOB in een gemeenschappelijke verklaring. !

Volgens de beide organisaties vormt de huidige onduidelijke situatie een bedreiging voor het voortbestaan van de meeste koeriers- en expresbedrijven, vooral voor de kleintjes. In een brochure dringen zij er bij de Kamer op aan, de nutsfunctie van de PTT te beperken tot de niet-versnelde standaard- postbezorging. De zogenaamde niet-concessietaken moet duidelijk van de standaard-postbezorging worden gescheiden. Op dit moment is er nog te zeer sprake van financiele en operationele verstrengeling van PTT Post met haar dochter EMS, aldus secretaris Van Raay.
Onder meer moet de Kamer een einde maken aan de kruissubsidiering en koppelverkoop binnen de PTT-organisatie. Volgens John van Schaik, voorzitter van de NVIK, worden financiele middelen binnen de PTT vrijgemaakt om EMS op poten te zetten. Ook reclamegelden (dit jaar vier miljoen) van EMS komen volgens Van Schaik voor een groot deel van het moederbedrijf. Met de omzet waarmee de PTT koeriersdienst nu draait is zo’n grootschalige campagne niet op te brengen. Beide organisaties hameren op opheffing van de ondoorzichte financiele constructies en verbanden die er nog steeds bestaan tussen EMS en PTT Post. “In het jaarverslag en in de informatie naar parlement en regering toe zwijgt de PTT over deze verstrengeling. De accountantsverklaring biedt ook geen enkele houvast, omdat met kostenposten kan worden geschoven. Of ze worden niet vermeld” , aldus Paul Verheij van NOB Deelmarkt koeriers.

Onrechtmatig
Volgens NVIK en NOB is het ‘onrechtmatig’ om de commerciele activiteiten, het versnelde postvervoer, te ondersteunen met middelen die voortvloeien uit de nutsfunctie. Ook de koppelverkoop is een punt van kritiek. Niet alleen worden op postkantoren EMS-diensten aangeboden, maar ook zogenaamde ‘dakpanconstructies’ gehanteerd, waarbij bulkkorting wordt verleend op zowel briefpost als expresvervoer.
Dat werkt ontzettend klantenbindend, aldus Van Raay. “Terwijl we hier praten over liberalisering op de World Express Conference, zien we dat de PTT door een onduidelijke wetgeving eerder zijn monopolie aan het uitbreiden is dan aan het afbouwen. Bestaande bedrijven worden uit markt geprijsd op deze manier. Gelijktijdig worden subcontracten afgesloten met koeriers die later worden opgekocht. De PTT is duidelijk bezig de markt te kopen, beschermd door het monopolie. We zijn dan ook bang dat bedrijven op de tocht komen te staan als er niets gebeurt” , zegt de NVIK-secretaris.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement