Sommige EVA-landen, zoals Oostenrijk, wedden op twee paarden: de Oostenrijkers willen bij voorkeur gewoon volwaardig lid worden van de EG. Dat is een proces waar jaren overheen kunnen gaan, zodat Wenen wel degelijk ook belang heeft bij de EER. De Europese Commissie heeft nu voorgesteld de onderhandelingen over de toetreding van Oostenrijk te beginnen. Dat betekent in elk geval dat EG-commissaris Andriessen en de zijnen oplossingen zien voor de problemen die moeten worden overwonnen voordat alle grenzen tussen Oostenrijk en de EG-landen kunnen wegvallen.

Tot die problemen behoort de kwestie van het transitoverkeer. Zonder een oplossing die zowel recht doet aan de gerechtvaardigde wensen van de bevolking van Tirol als aan de economische noodzaak van een zoveel mogelijk ongehinderd verkeer tussen het Noorden en het Zuiden van de EG, is een Oostenrijks EG-lidmaatschap niet goed denkbaar.

A.M.S.