Vervoer op Joegoslavie lijkt niet afgenomen

ROTTERDAM – De problemen in Joegoslavie blijken de transporten uit Nederland niet meer te hinderen. Expediteur Nunner in Valkenswaard meldt zelfs een topdrukte op Joegoslavie. Wekelijks bevracht Nunner zo’n vijftig volle vrachtauto’s. Daarbij maakt de expediteur gebruik van Joegoslavische trucks en chauffeurs. "En die zijn hier wel te vinden" , zegt directeur P. Cootjans. "Want de export naar Nederland gaat gewoon door." De expediteur meldt wel aanzienlijk minder opdrachten i

Cootjans kan de toename van de werkzaamheden niet echt verklaren: over het algemeen is in de branche immers geen sprake van een hausse. Wel zijn sommige vervoerders voorzichtiger geworden. Wegvervoerder Trio in Breukelen is bij voorbeeld volledig overgeschakeld op Joegoslavische charters (vijftig opdrachten per week). Het bedrijf neemt nog wel lading aan voor alle deelrepublieken. “Maar we sturen nooit zo maar iemand daar naar toe” , onderstreept commercieel medewerker Oost-Europa J. de Vries. “We overleggen altijd uitvoerig met onze partners in Joegoslavie.”
De werkgeversorganisaties in het beroepsgoederenvervoer willen hun leden niet oproepen tot het staken van alle transporten op Joegoslavie. Daar had de Vervoersbond FNV om gevraagd. Wel geven ze de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken door aan de wegvervoerders. Dat ministerie raadt overigens wel af het Balkanland te mijden. De Vervoersbond FNV ziet in deze tegenstrijdigheid een overwinning. “Wij hebben de indruk dat de werkgevers zich daarmee indirect aan ons advies houden” , aldus bondsbestuurder G. Ros.

Verbieden

Volgens een woordvoerder van het ministerie valt het eigen advies maar op een manier uit te leggen: dat aan iedereen wordt afgeraden nog naar Joegoslavie te gaan. “Maar we kunnen het natuurlijk aan niemand verbieden. Het is aan de mensen zelf om er wel of geen gehoor aan te geven.”
De NOB meent dat internationale chauffeurs in principe de opdrachten van hun werkgevers moeten uitvoeren. Ook als het gaat om transporten naar Joegoslavie. Een chauffeur die weigert, maakt zich schuldig aan werkweigering. Toch pleit de NOB niet voor ontslagen bij weigeringen in de huidige situatie. “In gezamenlijk overleg tussen werknemers en werkgevers hoeft een dergelijke situatie zich niet voor te doen.”
Koninklijk Nederlands Vervoer KNV) ziet behalve het overnemen van de rijksadviezen geen reden meer zich nog met de transporten op Joegoslavie te bemoeien. “Wij hebben als organisatie geen enkel machtsmiddel in de zin van een vervoersverbod zoals u dat verlangt” , schrijft KNV in een brief aan de Vervoersbond FNV. “Het zal u duidelijk zijn dat elke vervoersopdracht naar onrustige gebieden op eigen merites moet worden beoordeeld.”

Oproep

De Vervoersbond begrijpt de uitlatingen van KNV niet. “Naar ons oordeel zijn er geen machtsmiddelen nodig om uw leden schriftelijk mee te delen dat zij vervoer binnen de grenzen van Joegoslavie moeten nalaten” , is het antwoord van bondsbestuurder Ros. “En hun werknemers (onze leden) zo’n opdracht tot dat vervoer niet te verstrekken.
Wegvervoer-CVO vindt een integrale oproep aan de leden of een advies om geheel Joegoslavie te mijden niet gerechtvaardigd. “Uw advies aan iedere werknemers elke opdracht van goederen binnen de grenzen van Joegoslavie te weigeren, wordt door ons niet overgenomen.”
De internationale wegvervoerorganisatie NIWO in Rijswijk meldt dat, volgens de laatste berichten, de situatie in Slovenie voor een belangrijk deel is genormaliseerd. Alle grensposten zouden zijn geopend. Ook de weg Maribor-Ljubljana is open. Dat geldt eveneens voor het traject Novo Mesto-Zagreb.

Controlepunten

De autoweg Zagreb-Belgrado is nog wel geopend maar er zijn veel politie- controlepunten. Het vrachtverkeer wordt ernstig ontraden hiervan gebruik te maken. Vooral ’s nachts is de toestand op de weg gevaarlijk. Het gebied ten noorden van de weg Zagreb-Belgrado moet gemeden worden. Dat betekent ook dat de route Osijek-Novi Sad niet gebruikt kan worden. Ten zuiden van Zagreb is de weg Karlovac-Duga Resa-Josibdol-Senj (kust) afgesloten voor alle verkeer.
Ook de wegen rond Vinkovci, Vukovar en Osijek zijn voor alle verkeer gesloten. op alle andere wegen van Kroatie is verkeer vrijwel onmogelijk. Verder heeft het zogenaamde Krajina-gebied veel wegversperringen. Ook transporten naar dit gebied zijn sterk af te raden.
De grensgebieden tussen Kroatie en Servie en Kroatie en Bosnie/Herzegovina zijn gevaarlijke brandhaarden. Daar is eveneens de grootste voorzichtigheid geboden. Voorts is een gedeelte van de weg Rijeka-Dubrovnik ten zuiden van Zadar afgesloten. Tenslotte wordt een explosieve situatie gemeld ten zuiden van Dubrovnik op de grens tussen Kroatie en Montenegro.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Vervoer op Joegoslavie lijkt niet afgenomen | NT

Vervoer op Joegoslavie lijkt niet afgenomen

ROTTERDAM – De problemen in Joegoslavie blijken de transporten uit Nederland niet meer te hinderen. Expediteur Nunner in Valkenswaard meldt zelfs een topdrukte op Joegoslavie. Wekelijks bevracht Nunner zo’n vijftig volle vrachtauto’s. Daarbij maakt de expediteur gebruik van Joegoslavische trucks en chauffeurs. "En die zijn hier wel te vinden" , zegt directeur P. Cootjans. "Want de export naar Nederland gaat gewoon door." De expediteur meldt wel aanzienlijk minder opdrachten i

Cootjans kan de toename van de werkzaamheden niet echt verklaren: over het algemeen is in de branche immers geen sprake van een hausse. Wel zijn sommige vervoerders voorzichtiger geworden. Wegvervoerder Trio in Breukelen is bij voorbeeld volledig overgeschakeld op Joegoslavische charters (vijftig opdrachten per week). Het bedrijf neemt nog wel lading aan voor alle deelrepublieken. “Maar we sturen nooit zo maar iemand daar naar toe” , onderstreept commercieel medewerker Oost-Europa J. de Vries. “We overleggen altijd uitvoerig met onze partners in Joegoslavie.”
De werkgeversorganisaties in het beroepsgoederenvervoer willen hun leden niet oproepen tot het staken van alle transporten op Joegoslavie. Daar had de Vervoersbond FNV om gevraagd. Wel geven ze de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken door aan de wegvervoerders. Dat ministerie raadt overigens wel af het Balkanland te mijden. De Vervoersbond FNV ziet in deze tegenstrijdigheid een overwinning. “Wij hebben de indruk dat de werkgevers zich daarmee indirect aan ons advies houden” , aldus bondsbestuurder G. Ros.

Verbieden

Volgens een woordvoerder van het ministerie valt het eigen advies maar op een manier uit te leggen: dat aan iedereen wordt afgeraden nog naar Joegoslavie te gaan. “Maar we kunnen het natuurlijk aan niemand verbieden. Het is aan de mensen zelf om er wel of geen gehoor aan te geven.”
De NOB meent dat internationale chauffeurs in principe de opdrachten van hun werkgevers moeten uitvoeren. Ook als het gaat om transporten naar Joegoslavie. Een chauffeur die weigert, maakt zich schuldig aan werkweigering. Toch pleit de NOB niet voor ontslagen bij weigeringen in de huidige situatie. “In gezamenlijk overleg tussen werknemers en werkgevers hoeft een dergelijke situatie zich niet voor te doen.”
Koninklijk Nederlands Vervoer KNV) ziet behalve het overnemen van de rijksadviezen geen reden meer zich nog met de transporten op Joegoslavie te bemoeien. “Wij hebben als organisatie geen enkel machtsmiddel in de zin van een vervoersverbod zoals u dat verlangt” , schrijft KNV in een brief aan de Vervoersbond FNV. “Het zal u duidelijk zijn dat elke vervoersopdracht naar onrustige gebieden op eigen merites moet worden beoordeeld.”

Oproep

De Vervoersbond begrijpt de uitlatingen van KNV niet. “Naar ons oordeel zijn er geen machtsmiddelen nodig om uw leden schriftelijk mee te delen dat zij vervoer binnen de grenzen van Joegoslavie moeten nalaten” , is het antwoord van bondsbestuurder Ros. “En hun werknemers (onze leden) zo’n opdracht tot dat vervoer niet te verstrekken.
Wegvervoer-CVO vindt een integrale oproep aan de leden of een advies om geheel Joegoslavie te mijden niet gerechtvaardigd. “Uw advies aan iedere werknemers elke opdracht van goederen binnen de grenzen van Joegoslavie te weigeren, wordt door ons niet overgenomen.”
De internationale wegvervoerorganisatie NIWO in Rijswijk meldt dat, volgens de laatste berichten, de situatie in Slovenie voor een belangrijk deel is genormaliseerd. Alle grensposten zouden zijn geopend. Ook de weg Maribor-Ljubljana is open. Dat geldt eveneens voor het traject Novo Mesto-Zagreb.

Controlepunten

De autoweg Zagreb-Belgrado is nog wel geopend maar er zijn veel politie- controlepunten. Het vrachtverkeer wordt ernstig ontraden hiervan gebruik te maken. Vooral ’s nachts is de toestand op de weg gevaarlijk. Het gebied ten noorden van de weg Zagreb-Belgrado moet gemeden worden. Dat betekent ook dat de route Osijek-Novi Sad niet gebruikt kan worden. Ten zuiden van Zagreb is de weg Karlovac-Duga Resa-Josibdol-Senj (kust) afgesloten voor alle verkeer.
Ook de wegen rond Vinkovci, Vukovar en Osijek zijn voor alle verkeer gesloten. op alle andere wegen van Kroatie is verkeer vrijwel onmogelijk. Verder heeft het zogenaamde Krajina-gebied veel wegversperringen. Ook transporten naar dit gebied zijn sterk af te raden.
De grensgebieden tussen Kroatie en Servie en Kroatie en Bosnie/Herzegovina zijn gevaarlijke brandhaarden. Daar is eveneens de grootste voorzichtigheid geboden. Voorts is een gedeelte van de weg Rijeka-Dubrovnik ten zuiden van Zadar afgesloten. Tenslotte wordt een explosieve situatie gemeld ten zuiden van Dubrovnik op de grens tussen Kroatie en Montenegro.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement