De Haagse rechter eist echter geen absolute stillegging van het nachtelijk vliegverkeer op Beek. “Zij kunnen immers geen ijzer met handen breken” , aldus het Hof. Wel moeten er binnenkort geluidszones worden vastgesteld.
Het Hof heeft eveneens beslist dat de Nederlandse Staat geen dwangsom hoeft te betalen, zoals omwonenden van het vliegveld eisen. Zij vinden de isolatie van hun woningen niet afdoende.
Volgens financieel-economisch directeur H. Messelink van Maastricht Airport heeft de uitspraak een positief element. “De laatste tijd hebben veel bedrijven aangeklopt met de vraag: ‘hoe zit het nu?’ Hoewel we niet tevreden zijn met de reactie van het Hof, weten we nu waar we aan toe zijn. De boodschap van de rechter is dat de geluidsproblematiek versneld moet worden aangepakt, maar dat het vliegverkeer niet wordt stilgelegd, omdat dat in redelijkheid niet kan worden verlangd” , aldus Messelink. Ook de dwangsom van een ton per dag, die was geeist door omwonenden, voor het niet afdoende uitvoeren van het isolatieprogramma, wordt door het hof niet toegekend.
Het Gerechtshof heeft tegelijk uitspraak gedaan in twee zaken tussen de Vereniging Geen Uitbreiding Vliegveld Beek enerzijds en de Staat en Maastricht Airport. Wat de nachtvluchten betreft stelt het Hof dat de Staat nooit geluidszones heeft vastgesteld, zodat regels voor geluidsbelasting en isoleren van woningen niet in werking konden treden.
“De Staat heeft hierdoor een juridisch vacuum geschapen. De omwonenden werden steeds voor voldongen feiten geplaatst. Dat geldt vooral voor de aangevochten nachtvluchtbeschikkingen, want deze lieten een aanzienlijke opvoering toe van de geluidsbelasting. Het Hof vindt deze gang van zaken onrechtmatig” , aldus de uitspraak.
Bovendien vindt het Hof dat toezeggingen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn geschonden. Het ministerie had beloofd dat er geen nachtvluchten zouden komen zolang er geen geluidszones waren vastgesteld.
Het Hof stelde in 1986 dat het isolatieprogramma voor 1 april 1987 uitgevoerd moest zijn. “De Staat heeft het programma tijdig uitgevoerd. En de Staat heeft nooit de garantie gegeven dat het maximum piekniveau na de isolatie zou zijn teruggebracht tot 55 decibel. De dwangsom had geen betrekking op het niet halen van het niveau.”
Bij het isolatieprogramma werd wel een norm van 55 decibel genoemd. Het Hof heeft de indruk dat die regelmatig wordt overschreden en betreurt dat. De Staat wordt aangeraden in het vervolg daadwerkelijk aandacht te besteden aan de belangen van omwonenden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement