De nieuwe reglementering van het medisch onderzoek van vrachtwagen- en buschauffeurs is bekrachtigd door een Koninklijk Besluit van 20 september jongstleden. Het besluit vervangt het Regentsbesluit van 1947, waarin het bezit van een medisch attest verplicht werd gesteld voor taxi- en buschauffeurs. Sinds 1 januari 1989 moeten ook truckers dit medisch bewijs kunnen voorleggen. Deze verplichting is een gevolg van de invoering van het Europese rijbewijs.
De geldigheid van het medisch onderzoek wordt bovendien verlengd van drie tot vijf jaar, behalve voor chauffeurs die ouder zijn dan vijftig. Het onderzoek is verplicht voor alle chauffeurs of kandidaat-chauffeurs; of ze nu werknemer, werkloze, leerling-vrachtwagenchauffeur of dienstplichtige zijn. De chauffeurs moeten het attest trouwens altijd bij zich hebben en het kan worden gecontroleerd door de politie of de rijkswacht.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement