Opleiding voor officieren moet meer op praktijk worden gericht

minder bemoeien met de opleiding tot maritiem officier (stuurman, scheepswerktuigkundige). In de opleiding moet meer aandacht worden geschonken aan de praktijk. Daarvoor is nodig dat de docenten hun praktijkkennis op peil kunnen houden door jaarlijks mee te varen op schepen.

Deze adviezen heeft een commissie van externe deskundigen uitgebracht aan de HBO-Raad, de koepel van hogere beroepsopleidingen. De commissie, voorgezeten door G. Veldt, algemeen directeur van Shell Tankers BV, vindt dat de sinds 1985 bestaande opleiding aan herziening toe is. De vier hogescholen die de opleiding verzorgen (Zeeland, Leeuwarden, Amsterdam en Rotterdam), moeten zorgen dat die opleiding beter aansluit op de vooropleiding van de studenten (Havo, VWO en MBO).
De commissie vindt dat de hogescholen extra geld moeten krijgen omdat de opleidingen zeer kapitaalintensief zijn. Dat komt omdat er veel moet worden geinvesteeerd in het praktijkgedeelte. Ondanks haar kritische kanttekeningen is de commissie van oordeel dat de opleiding in de internationale scheepvaartwereld zeer wordt gewaardeerd en als vooruitstrevend wordt beoordeeld.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Opleiding voor officieren moet meer op praktijk worden gericht | NT

Opleiding voor officieren moet meer op praktijk worden gericht

minder bemoeien met de opleiding tot maritiem officier (stuurman, scheepswerktuigkundige). In de opleiding moet meer aandacht worden geschonken aan de praktijk. Daarvoor is nodig dat de docenten hun praktijkkennis op peil kunnen houden door jaarlijks mee te varen op schepen.

Deze adviezen heeft een commissie van externe deskundigen uitgebracht aan de HBO-Raad, de koepel van hogere beroepsopleidingen. De commissie, voorgezeten door G. Veldt, algemeen directeur van Shell Tankers BV, vindt dat de sinds 1985 bestaande opleiding aan herziening toe is. De vier hogescholen die de opleiding verzorgen (Zeeland, Leeuwarden, Amsterdam en Rotterdam), moeten zorgen dat die opleiding beter aansluit op de vooropleiding van de studenten (Havo, VWO en MBO).
De commissie vindt dat de hogescholen extra geld moeten krijgen omdat de opleidingen zeer kapitaalintensief zijn. Dat komt omdat er veel moet worden geinvesteeerd in het praktijkgedeelte. Ondanks haar kritische kanttekeningen is de commissie van oordeel dat de opleiding in de internationale scheepvaartwereld zeer wordt gewaardeerd en als vooruitstrevend wordt beoordeeld.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement