RVI brengt rijgedrag deelmarkten in kaart

DEN HAAG – De Rijksverkeersinspectie (RVI) is bezig met een actieplan waarin zij voor het eind van dit jaar een beeld wil hebben van de rijtijden in de verschillende deelmarkten van het wegvervoer. Aan de hand hiervan stelt zij, mogelijk per deelmarkt, de criteria op voor het strafpuntensysteem uit de Wet Goederenvervoer op de weg (WGW).

Eerste stap in de inventarisatie van de RVI was de intensieve controle langs de weg. De inspectie herhaalt dergelijke onderzoeken om het halfjaar. Eerder deze week werd bekend dat bij de laatste actie bijna de helft van de gecontroleerde wagens de rij- en rusttijdenregeling aan de laars te lapten.
In de nieuwe wetgeving kunnen herhaaldelijke overtredingen de vervoerders op het intrekken van de vergunning komen te staan. Omdat niet alle transporteurs over een kam zijn te scheren, wil de RVI in kaart brengen hoe de verschillende deelmarkten omgaan met zaken als planning en rijtijden. Hiertoe is een uitgebreid enqueteformulier rondgestuurd.

Punten

Met deze gegevens kan de inspectie de criteria vaststellen, aan de hand waarvan overtredingen van de rijtijden punten krijgen toegedeeld. Binnen het concurrentievoorwaardenstelsel van de WGW levert een nog te bepalen aantal punten de zwaarste sanctie (intrekken vergunning) op. De gedifferentieerde criteria kunnen er toe leiden dat te hard rijden bij een tankwagen met gevaarlijke stoffen zwaarder weegt dan bij ander vervoer.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat overweegt verder de overbelading door vervoerders ook toe te rekenen aan de verladers. Zij onderzoekt of de verladers voor deze verantwoordelijkheid juridisch aansprakelijk kunnen worden gesteld.
De NOB heeft verheugd op dit voornemen gereageerd. “Veel vervoerders kunnen niet weten welke lading ze in de wagen hebben” , kenschetst H. Poot van NOB. Hij verwijst naar de manier waarop de verladers in Duitsland worden aangesproken op overbelading. De EVO lijkt het in eerste instantie ‘praktisch onuitvoerbaar’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

RVI brengt rijgedrag deelmarkten in kaart | NT

RVI brengt rijgedrag deelmarkten in kaart

DEN HAAG – De Rijksverkeersinspectie (RVI) is bezig met een actieplan waarin zij voor het eind van dit jaar een beeld wil hebben van de rijtijden in de verschillende deelmarkten van het wegvervoer. Aan de hand hiervan stelt zij, mogelijk per deelmarkt, de criteria op voor het strafpuntensysteem uit de Wet Goederenvervoer op de weg (WGW).

Eerste stap in de inventarisatie van de RVI was de intensieve controle langs de weg. De inspectie herhaalt dergelijke onderzoeken om het halfjaar. Eerder deze week werd bekend dat bij de laatste actie bijna de helft van de gecontroleerde wagens de rij- en rusttijdenregeling aan de laars te lapten.
In de nieuwe wetgeving kunnen herhaaldelijke overtredingen de vervoerders op het intrekken van de vergunning komen te staan. Omdat niet alle transporteurs over een kam zijn te scheren, wil de RVI in kaart brengen hoe de verschillende deelmarkten omgaan met zaken als planning en rijtijden. Hiertoe is een uitgebreid enqueteformulier rondgestuurd.

Punten

Met deze gegevens kan de inspectie de criteria vaststellen, aan de hand waarvan overtredingen van de rijtijden punten krijgen toegedeeld. Binnen het concurrentievoorwaardenstelsel van de WGW levert een nog te bepalen aantal punten de zwaarste sanctie (intrekken vergunning) op. De gedifferentieerde criteria kunnen er toe leiden dat te hard rijden bij een tankwagen met gevaarlijke stoffen zwaarder weegt dan bij ander vervoer.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat overweegt verder de overbelading door vervoerders ook toe te rekenen aan de verladers. Zij onderzoekt of de verladers voor deze verantwoordelijkheid juridisch aansprakelijk kunnen worden gesteld.
De NOB heeft verheugd op dit voornemen gereageerd. “Veel vervoerders kunnen niet weten welke lading ze in de wagen hebben” , kenschetst H. Poot van NOB. Hij verwijst naar de manier waarop de verladers in Duitsland worden aangesproken op overbelading. De EVO lijkt het in eerste instantie ‘praktisch onuitvoerbaar’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement