De brief is een reactie op de SVV-haalbaarheidsstudie Zuiderzee/Hanzespoorlijn. Maij hecht meer belang aan een snelle realisatie van de lijn tussen Lelystad en Zwolle dan aan de Zuiderzeespoorlijn (Lelystad-Heerenveen-Groningen). In de studie wordt geconcludeerd dat de internationale vervoerswaarde van de Zuiderzeelijn lager ligt dan die van de Hanzelijn.

De minister streeft er naar de Zuiderzeelijn op te nemen in het volgende SVV dat loopt tot 2015. Ze vraagt provincies en gemeenten ook om geen plannen te ontwikkelen die aanleg kunnen belemmeren. De minister gaat er vanuit dat de lijn kan worden doorgetrokken naar Duitsland. In de besprekingen met Duitsland wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheid van een hoge-snelheids-goederenlijn. Ook bij de Hanzelijn wordt het goederenaspect onderzocht.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement