Dat zegt de cargomanager van Cathay Pacific Amsterdam, Achim van der Graaff, die deze gegevens heeft ontleend aan toespraken van het topmanagement van de Swire Group, de eigenaar van Cathay Pacific, tijdens een persconferentie eerder dit jaar in Hong Kong. Bij die gelegenheid werd door de Swire-bazen medegedeeld dat zij het volste vertrouwen hebben in onder meer de toezeggingen van de Chinese regering dat in Hong Kong de eerste vijftig jaren na de machtsovername geen beleidsveranderingen zullen worden doorgevoerd.

Niet dat het management van de Swire Group zich ernstige zorgen zou maken om beleidsveranderingen. De van oorsprong een handelsonderneming zijnde groep is al vanaf 1866 in China aanwezig en heeft zowel een burgeroorlog als de twee wereldoorlogen, inclusief de Japanse bezetting en daarna de communistische machtsovername meegemaakt en zonder noemenswaardige beschadigingen overleefd.

Het co ncern is eigenlijk alleen maar gegroeid en daar zal de teruggave van Hong Kong aan het communistische China nauwelijks verandering in kunnen brengen, aldus de Swire-top. Deze managers baseren zich bij die meningvorming onder meer op de door Deng Xiao Ping in 1979 ingevoerde ‘open deur’-politiek en de in 1984 afgekondigde China-Britain Joint Declaration over de toekomstige status van Hong Kong. ,,Wij hebben vertrouwen in een goede afloop”, aldus Van der Graaff.

Hij wijst er verder op dat de bouw van het nieuwe vliegveld Chek Lap Kok (CLK) in de kroonkolonie ook geen teken van verslechtering van de situatie is. Iedereen in Hong Kong bereidt zich juist voor op de expansie, die voortvloeit uit de ontsluiting van de immens grote Chinese markt en daar past de nieuwbouw van het vliegveld goed in. ,,Bovendien is het huidige vliegveld, Kai Tak, helemaal vol. Er moest dus wel iets gebeuren om de vervoersstromen te kunnen opvangen en daar begint de Hongkongse overheid niet aan als het vermoeden bestaat dat operationele toepassingen na de machtsovername zouden worden verboden”, meent hij.

Expansie

Volgens de cargomanager past Cathay Pacific, dat haar zetel in Hong Kong heeft, en sinds het begin van dit jaar ook de grootste aandeelhouder is van luchtvrachtmaatschappij Air Hong Kong, uitstekend in dit beeld van expansie. ,,Wij vliegen nu al vanuit Hong Kong op alle belangrijke bestemmingen in Azie, Australie, Noord-Amerika en Europa.” Naar zijn mening zal dan ook het inpassen van nieuwe bestemmingen – in de volksrepubliek China – voor de maatschappij geen problemen geven. Het bestaande passagiers- en ladingaanbod zal alleen maar toenemen. ,,Cathay Pacific is voor wat het materieel en de organisatie betreft, klaar voor de machtswisseling”, aldus de Amsterdamse cargomanager.

Dat geldt overigens niet alleen voor de nieuwe ’thuismarkt’. Ook het luchtvrachtvervoer van en naar Europa is aan expansie onderhevig. Nog geen tien jaar geleden vervoerde Cathay Pacific vanuit Amsterdam 272 ton vracht per jaar en vorig jaar was dat 2780 ton. Van der Graaff verzendt tegenwoordig vrijwel elke maand tussen de 250 en 300 ton vracht naar Hong Kong. ,,Daarvan is 65 procent bestemd voor de lokale markt.” De resterende 35 procent gaat onder meer naar Japan, Australie, Nieuw-Zeeland, Indonesie en andere landen in de regio.

De lokale Hongkongse markt voor Nederlandse produkten wordt vooral gevormd door de grote hotels, de supermarkten plus de bloemen- en plantenwinkels van de kroonkolonie. Zij nemen de door Cathay Pacific aangevoerde verse groenten en snijbloemen nog dezelfde dag af. ,,De vluchtduur van Amsterdam naar Hong Kong is door het non stop-vliegen teruggebracht van zo’n 15 a 16 uur naar 13 uur”, verklaart Van der Graaff deze mogelijkheid. Aangezien er vroeg in de middag uit Amsterdam wordt vertrokken, betekent dit – met het voordeel van het tijdsverschil – dat de afnemers van de produkten ze rond een uur of twee ’s middags beschikbaar hebben.

Levensmiddelen

Cathay Pacific vervoert vanaf Amsterdam veel levensmiddelen en bloemen plus planten. ,,We zijn helemaal ingesteld op het vervoer van bederfelijke waar”, bevestigt de cargomanager. Maar hij heeft in Amsterdam, ondanks de vier vluchten per week waaraan hij zo’n 100 ton lading kwijt kan, niet voldoende vrachtruimte in de belly van de passagiersvliegtuigen voor het hele ladingaanbod voor Hong Kong en verder. ,,Daarom trucken we de rest van de lading naar Frankfurt en Parijs.”

Het gaat om zo’n 170 tot 200 ton vracht, die in die steden wordt geladen in de Boeing 747-200-freighters waarmee Cathay Pacific de verbinding met Europa onderhoudt. ,,We vliegen vanuit Parijs drie keer per week met een freighter naar Hong Kong en vijf keer per week vanaf Frankfurt”, aldus de cargomanager. Hij heeft in elk vliegtuig vaste lokaties en kan op die manier alle vracht goed kwijt. Ondanks de grote hoeveelheid vracht zet Cathay Pacific waarschijnlijk vanaf Amsterdam geen eigen vrachtlijndienst op. Dat gebeurde alleen vorig jaar in het laatste kwartaal en wellicht ook dit jaar weer in diezelfde periode. Toen werd negen keer achter elkaar in drie maanden tijd een vrachtvliegtuig vanuit Hong Kong rechtstreeks naar Amsterdam gestuurd. ,,Die bracht vracht voor heel Europa naar ons toe en de lading voor Hong Kong vanuit steden als Milaan en Zurich plus die van Frankfurt en Parijs werd toen naar Amsterdam getruckt”, aldus Van der Graaff.

Voor dat wegtransport maakt hij gebruik van de diensten van Rutges en van de Uithoornse Combinatie. Beide vervoerders hebben een vrachtwagen in Cathay Pacific-uitmonstering en die wagens rijden uitsluitend de route Amsterdam-Frankfurt en Amsterdam-Parijs vice versa. ,,Maar het komt ook voor dat we vanuit Eindhoven of Rotterdam naar die twee vliegvelden trucken”, zegt Van der Graaff. Soms zijn dat gecombineerde ritten vanuit Amsterdam en soms zijn het rechtstreekse ritten. Dat is uiteraard afhankelijk van het ladingaanbod. De retourritten vormen voor de cargomanager geen probleem. ,,In principe brengen we een deel van de uit Azie gekomen goederen zelf vanaf het vliegveld van aankomst naar de importeurs.” Ongeacht de Europese eindbestemming.

Hij maakt zich dan ook geen zorgen over retourlading vanuit Hong Kong. De vrachtvliegtuigen komen steeds volbeladen naar Europa. Het gaat vooral om textiel en elektronica-artikelen die zowel in Frankfurt en Parijs als in Amsterdam worden gelost en vandaaruit verder gaan. Het met freighters uitsluitend aanvliegen van Frankfurt en Parijs is een al lang geleden gemaakte keuze. ,,Van oudsher vliegt Cathay Pacific met vrachtdiensten op die twee steden en op Londen”, verklaart Van der Graaff. De andere bestemmingen zoals Schiphol, Manchester, Zurich en Stockholm worden uitsluitend met passagierstoestellen aangedaan. Vandaar dat lading van en voor Amsterdam met zo’n passagierskist meegaat of naar een van de twee andere Europese mainports wordt gebracht.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen signaleert Van der Graaff een toenemende concurrentie. Bijvoorbeeld voor Schiphol. Hij wijst erop dat vliegvelden als Frankfurt en Parijs, zeker gezien vanuit Azie, centraler in Europa liggen dan Amsterdam. Dus vliegen Aziatische maatschappijen eerder op die steden dan op het meer noordwestelijk gelegen Schiphol. Anderzijds is het voor Amsterdam voordelig dat behalve Cathay Pacific ook andere (Aziatische en Europese) maatschappijen meermalen per week op de route Amsterdam-Hong Kong vliegen. Dat vergroot het aanbod aan ladingruimte.

Maar dat betekent weer een toenemende concurrentie voor Cathay Pacific. Als steeds meer maatschappijen actief worden op de route, houdt dit het eventuele verlies van lading in voor de traditionele carrier. ,,We merken bijvoorbeeld dat Cargolux, KLM, Martinair en Lufthansa Cargo lading meenemen die wij ook hadden kunnen vervoeren en dat zal wellicht meer kunnen worden”, denkt de cargomanager. Anderzijds groeit het vrachtaanbod nog steeds en moeten er dus steeds meer vliegtuigen worden ingezet.

Air Hong Kong

Van der Graaff ziet op dit gebied dan ook meer mogelijkheden ontstaan nu Air Hong Kong – een typische luchtvrachtvervoerder – min of meer bij Cathay Pacific is ingelijfd. ,,De maatschappij heeft 75 procent van het aandelenpakket van Air Hong Kong overgenomen, waardoor er een sterke combinatie op luchtvrachtgebied is ontstaan”, meent de cargomanager. Air Hong Kong vliegt niet rechtstreeks op Schiphol maar wel naar Brussel. ,,Zaventem is de Europese thuisbasis van Air Hong Kong”, bevestigt Van der Graaff. Maar de aanwezigheid van de carrier in de Benelux vergroot zijn mogelijkheden. ,,Inderdaad treedt Cathay Pacific in bepaalde gevallen op als sales-organisatie van Air Hong Kong, maar de bemoeienissen van de nieuwe moedermaatschappij beperken zich toch voornamelijk tot gezamenlijk onderhoud. Daarom wordt vracht voor Air Hong Kong ook in Amsterdam apart verwerkt, ook al zijn beide maatschappijen wel met een en dezelfde afhandelaar in zee gegaan. Van der Graaff: ,,Wij werken nu allebei met Avia Presto”. Cathay Pacific heeft de jarenlange samenwerking met Skylink beeindigd en is met Air Hong Kong bij diens afhandelaar ingetrokken. Overigens met veel waardering voor Skylink, waar echter niet de bij Cathay Pacific gewenste groeimogelijkheden konden worden gerealiseerd.

Het samenvoegen van een aantal aspecten van beide carriers brengt nog meer voordelen op. ,,Air Hong Kong vliegt vanuit Brussel zo’n vier tot zes keer per week Dubai en vandaar naar Hong Kong. Dit betekent dat wij dus nu ook vracht voor het Midden-Oosten kunnen aannemen”, geeft Van der Graaff als voorbeeld. In Brussel fungeert het Air Hong Kong-kantoor nu als GSA voor Cathay Pacific en omgekeerd is Cathay Pacific Amsterdam de General Sales Agent voor Air Hong Kong. ,,We hebben sinds kort ook Air Hong Kong op het centrale reserverings- en tracking en tracing-systeem van Cathay Pacific aangesloten”, vervolgt Van der Graaff. Daarmee wordt het mogelijk snel na te gaan met welke eerstvolgende vlucht de aangeboden vracht mee kan. Tenslotte wijst de cargomanager op een voordeel van de samenwerking, dat toch niet alledaags is. ,,Ten opzichte van het door Cathay Pacific gehanteerde vrachttarief is Air Hong Kong goedkoper.” Dit concurrerende tarief geeft zijn kantoor meer mogelijkheden om vracht aan te trekken. ,,In de eerste helft van dit jaar hebben we al 1500 ton verwerkt. Dat aantal halen we in de tweede helft zeker ook nog.”

Een Boeing 747 van Cathay Pacific Cargo op Kai Tak Airport in Hong Kong.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement