De trafiek op Zweden is de laatste jaren voor MAT Transport Belgie, onderdeel van de Britse MAT Groep, die in totaal zo’n zeshonderd trailers en opleggers op de weg heeft, een specialiteit. Weliswaar maakt deze trafiek nog maar ongeveer acht procent uit van de totale operaties, maar de dagelijkse dienst blijkt attractief genoeg om wat opzet betreft een aparte entiteit binnen MAT Transport te laten zijn.

Gemiddeld vertrekken er twee a drie wagens per dag, die voor wat betreft de volle lading vrijwel allemaal met Torline van Gent naar Gothenburg worden verscheept (onbegeleid) en verder behandeld door de Zweedse agent Rationell Spedition, terwijl het stukgoed voor het merendeel over land wordt vervoerd, waarbij de oversteek over het water wordt gemaakt van Travemunde naar Gothenburg. Het onbegeleid transport met Torline is gemiddeld een etmaal later op de Zweedse bestemming dan het rechtstreekse wegvervoer, respectievelijk gaat het om een A – D en een A – C traject. Helsloot verdeelt het totaal op Zweden in eenderde groupage, vorig jaar ruim zevenduizend ton, dit jaar zeker tienduizend ton, en tweederde volle ladingen, gemiddeld twee a drie vertrekken per dag.

Veranderd

Helsloot omschrijft Zweden als een belangrijke markt. Wel heeft MAT Transport een teruggang in de export waargenomen, vanwege de devaluatie van de Zweedse Kroon. Volgens Helsloot is een deel van de goederenstroom geswitcht naar Italie. ‘Zwakke economieen zoeken elkaar op’. De daling beliep op het hoogtepunt zo’n twintig procent. Het effect bleek overigens maar tijdelijk, al zorgde de herschikking van de munt wel voor het vervallen van contracten, tijdelijk minder vracht (vooral volle ladingen), enzovoorts. Deels is die teruggang direct opgevangen door het aantrekken van nieuwe klanten, voor het overige is er inmiddels een herstel van de handel. Al heeft de situatie ontegenzeggelijk een intensievere relatie tussen Zweden en Italie en Engeland gecreeerd.

Een deel van het transport (vooral groupage-goederen) op Zweden is afkomstig uit Engeland. De goederen worden overgeslagen in Zeebrugge en vallen vanaf dat moment onder regie van MAT Transport Belgie. De Engelse goederen gaan mee in de stroom goederen, die in Belgie met kleine voertuigen bij de klanten worden opgehaald, in Zeebrugge gegroepeerd en vervolgens naar Zweden vertrekken.

De distributiedienst is een gegarandeerde, 24-uurs overnight service. Omgekeerd worden binnengekomen goederen ook weer door de eigen dienst uitgeleverd. Voor z’n transport gebruikt MAT Transport (deels) alleen contractueel gebonden onderaannemers, die volledig acteren binnen de planning van MAT. Daardoor blijft het gemakkelijk de goederen te volgen.

MAT Transport beschikt over een loods van vijfhonderd vierkante meter in Zeebrugge voor op- en overslag, met name voor de uit Engeland afkomstige goederen. In Wommelgem (Antwerpen) heeft men verder een magazijn van vijftienhonderd vierkante meter, voornamelijk voor de goederenbehandeling. Verder wordt er in Zeebrugge momenteel op drie verschillende plaatsen magazijnruimte gehuurd. Er is constant zo’n drie- tot vierduizend ton (vooral zeehavengebonden) goederen, in opslag.

Groei

Commercieel directeur Jacques Deschacht lijkt het door hem uitgesproken cijfer van dertig procent groei realistisch. Daarbij tekent hij aan dat de handel op Zweden sterk intensiveert en dat deze groei voor een groot deel gerealiseerd zal worden binnen de bestaande relatiekring. Zweden blijft tegelijkertijd een markt met pieken. Zo vervoert MAT Transport veel papier vanuit Scandinavie naar Belgie. In april/mei werd bij voorbeeld de papierprijs opnieuw vastgesteld en de vervoerder merkt dan dat rond die tijd bij afnemers eerst de voorraden worden opgesoupeerd.

Onder meer het succes op Zweden inspireert MAT Transport tot investeringen. Zo zal er in Zeebrugge een nieuwe loods worden gebouwd van tweeduizend vierkante meter, onder meer bestemd voor opslag van goederen voor Zweden. Bovendien heeft het moederbedrijf in Engeland inmiddels twee miljoen pond vrijgemaakt voor honderd nieuwe trailers, terwijl vaststaat dat op langere termijn nog meer zal worden geinvesteerd in nieuw materieel.

Exclusief

Volgens Helsloot wordt zo’n dertig procent van de trailers en opleggers van zijn bedrijf over de Europese wegen getrokken door eigen trekkers. Zeventig procent zijn vaste onderaannemers, die enkel voor MAT Transport werken. Vanuit MAT gaan de opdrachten rechtstreeks naar de chauffeurs van die onderaannemers. Deze constructie geeft het bedrijf de nodige flexibiliteit. Dagelijks zijn er voor MAT Transport zo’n honderd combinaties onderweg.

MAT Transport maakt gebruik van de Torline-ferry, die ’s nachts om drie uur vertrekt. In de praktijk betekent dat dat goederen bestemd voor dat nachtelijke vertrek, tot middernacht bij klanten kunnen worden opgehaald. De trafiek kent in de weekplanning duidelijke pieken. Er kan tenslotte tijd gewonnen worden in het weekend. Vandaar dat het begin en einde van de week aanmerkelijk drukker is dan de woensdag. Voor vertrek op woensdag is een midweek-service met Engeland opgezet om het eigen kleine aanbod zoveel mogelijk aan te vullen. Helsloot verwacht dat in de nabije toekomst de vaartijd van veertig tot dertig uur zal worden teruggebracht. Door snellere schepen en door het aanlopen van Zeebrugge.

Agent

MAT Transport heeft in Zweden een vaste agent: Rationell Spedition, met kantoren in Malmo, Gothenburg en Stockholm. Het eigen netwerk van deze partner zorgt voor snelle aansluitingen vanuit de havens van aankomst.

De positieve toekomstverwachtingen van Helsloot zijn vooral gebaseerd op de reeds merkbare effecten van het toetreden van Zweden tot de Europese Unie. Er ontstaat een levendiger handel, die minder remmingen kent dan voorheen. Ook het feit dat Zweden nu toegankelijker is geworden voor de KMO’s, zorgt voor een groei van de export, zeker op wat langere termijn. Voor wat betreft retourgoederen is Zweden volgens Helsloot een ideaal land. Een land dat zeer produktief is en een sterke export kent.

Bovendien komen Zweden en landen als Nederland en Belgie overeen wat betreft cultuur en mentaliteit. Men kent ook gelijksoortige problemen. Het wegvallen van de grenzen betekende het verlies van inkomsten uit de vertolling, anderzijds is op Zweden het transport gemakkelijker en sneller geworden. Vandaar dat Helsloot het transport op Zweden verder wil commercialiseren: de trafiek moet het image en de status krijgen van een echte specialiteit van MAT Transport.

Competitie

Zweden is een aantrekkelijke en daardoor competitieve markt, de Britse groep is niet de enige die hier kansen ruikt. Helsloot zegt ‘veel last te hebben’ van concurrenten, maar spreekt tegelijkertijd van ‘serieuze concullega’s’. Met name het feit dat iedereen voor dezelfde ferry-kosten wordt geplaatst, zorgt ervoor dat dumpingprijzen zich minder manifesteren dan op andere (vasteland-)trafieken. Bovendien dicht Helsloot zijn firma een sterke positie toe, vanwege het eigen materieel, de goede service samen met Rationell Spedition en de inmiddels aangetrokken beladingsgraad. (Door de herschikking van de kroon is met name het groupageverkeer aangetrokken.) Bovendien zoekt Volvo, vanwege uitbreiding van de activiteiten in Gent eind dit jaar, naar bijkomende transportmogelijkheden. ‘En daar gaan we natuurlijk naar meedingen’, aldus Helsloot.

ED. HEESBEEN

Directeur Helsloot: ,,Zweden en Benelux zijn natuurlijke handelspartners”. (Foto: Jean-Jacques Soenen)

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement