ROTTERDAM (NT) – Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) en het NV Waterbedrijf Europoort (WBE) gaan samen water uit het Brielse Meer leveren aan de industrie in het Europoort/Botlekgebied en op de Maasvlakte. De twee hebben daartoe een joint venture opgericht.
Het samenwerkingsverband wordt aangegaan voor een periode van dertig jaar. Het GHR participeert volgens eigen zeggen om strategische redenen: de aanwezigheid van goed en voldoende industriewater is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. WBE wil door deelname een meer compleet en integraal pakket industriewaterproducten en daarnaan gerelateerde diensten bieden. De joint venture levert vanaf 1 januari.