ROTTERDAM (NT) – De Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) heeft haar leden geadviseerd de tarieven voor cargadoorsbemoeiingen per 1 januari te verhogen. Gemiddeld bedraagt die verhoging vijf tot zes procent, aldus VRC-secretaris M. Duin.
Volgens de VRC-secretaris zijn de cargadoorstarieven ondanks kostenstijgingen sinds 1995 niet meer verhoogd. Verdere prijsstijgingen maken het volgens de VRC echter noodzakelijk dat in 1999 wel te doen.

Connossementen
De vereniging adviseert de leden onder meer voor het opmaken van connossementen per stel (inclusief kosten formulieren) 24 gulden te gaan rekenen; voor alle andere instructies of formulieren per stel 44 gulden en voor het faxen ter controle van opgemaakte connossementen en verklaringen per zending elf gulden.
Administratieve bemoeiingen, waaronder porto-, telefoon-, telex- en faxkosten, moeten in het binnenland 22 gulden (per postzending) of het tarief plus tien procent (per koeriersdienst) kosten en in het buitenland 32 gulden of het tarief plus tien procent.

De VRC adviseert de leden verder onder meer voor het opmaken van fiatten, douanevervoers-, grenspassage- en opslagdocumenten per stuk 76 gulden gaan te rekenen, voor elk volgende bis-formulier 27 gulden en voor een fiat wegvoering 33 gulden. Voor bemoeiingen met betrekking tot het terugzenden van het derde exemplaar van het Enig Document is de adviesprijs veertig gulden.