DEN HAAG (ANP) – Minister Pronk van Milieu staat weer toe dat de kerncentrales Dodewaard en Borssele kernmateriaal transporteren naar opwerkingsfabrieken in respectievelijk Groot-Brittannië en Frankrijk. Hij heeft het transportverbod opgeheven dat zijn voorgangster De Boer in juni had ingesteld na enkele incidenten. De minister heeft dat de Tweede Kamer vorige week geschreven.
De transporten van containers met splijtstofelementen worden voortaan strenger geregistreerd en gecontroleerd. Zo moeten ze minstens twee dagen van tevoren worden aangemeld bij de Inspectie Milieuhygiëne en moeten onregelmatigheden tijdens de rit worden aangemeld.
Ook voert de inspectie stralingscontroles uit op de containers in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) of een ander laboratorium. Dat geldt ook voor de lege containers die naar Nederland terugkomen. Verder moeten overheden in België, Frankrijk en Groot-Brittannië waar het transport doorheen komt, eventuele incidenten melden in Nederland.

Onvoldoende
De incidenten die leidden tot het verbod, betroffen licht besmette containers in het verleden. Deze problemen werden echter pas dit voorjaar bekend toen alle Nederlandse kerntransporten onder de loep waren genomen na problemen met buitenlandse transporten in Duitsland. VROM bleek destijds niet op de hoogte te zijn gesteld van de besmettingen, maar de Kernfysische Dienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wel. De milieuorganisatie Greenpeace vindt de maatregelen volstrekt onvoldoende. ,,Er worden helemaal geen fysieke maatregelen genomen om een besmetting te voorkomen. Door de hitte van de splijtstof kunnen de containers als het ware gaan zweten, waardoor de radioactiviteit onderweg door kieren en spleten naar buiten kan komen. Aan dit verschijnsel zelf wordt niets gedaan. Metingen tonen besmettingen pas aan als het al te laat is’’, zegt een woordvoerder.
Hij vindt dat het probleem in Nederland niet serieus wordt genomen. Volgens hem gebeurt dat in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië wel. ,,In Duitsland experimenteren ze nu met een soort hoes die over de container wordt getrokken. Die hoes vangt mogelijke besmettingen op zodat het spul in ieder geval niet op straat komt.’’ Greenpeace sluit acties niet uit als blijkt dat er besmette transporten in Nederland gaan plaatsvinden.