DEN HAAG (ANP) – Het ministerie van VROM loopt onvoldoende voorop in de vraagstukken voor de toekomst. Er is te veel aandacht voor bestrijding van geluidhinder, terwijl het klimaat en de waterhuishouding de echte bedreigingen voor ons fysieke bestaan zijn. Dat wordt onvoldoende onderkend, aldus de milieuminister. Als voorbeeld van een verkeerde prioriteit noemt de bewindsman geluidhinder. Voor de bestrijding daarvan is te veel geld uitgegeven.