SCHIPHOL (NT) – SGS Destpack Dangerous Goods opent in januari een eigen vestiging op Sky Park Schiphol. Volgens Arjan Leget, manager gevaarlijke stoffen bij SGS blijft het bedrijf voorlopig de afhandeling van gevaarlijke stoffen uitvoeren in het Vrachtgebouw 3 van KLM Cargo. Dit in afwachting van de aanpassing van de milieuvergunning voor de nieuwe vestiging. ,,Als we die binnen hebben, kunnen we onze activiteiten ook op Schiphol-Zuidoost aanbieden. Het is de bedoeling in de toekomst met twee vestigingen te blijven op Schiphol.’’
SGS heeft met de KLM sinds 1995 een exclusief samenwerkingsverband. Daarbij handelt SGS-Destpack al het gevaargoed voor de KLM af. SGS Destpack wil met de nieuwe vestiging op Schiphol een verbreding van het huidige klantenbestand. Daarbij dient het concept dat met KLM Cargo is uitgewerkt als basis. Onder meer zijn overeenkomsten gesloten met een aantal afhandelingsbedrijven en agenten. Leget verwacht dat in de toekomst meer activiteiten naar Cargoworld op Schiphol-Zuidoost zullen worden verplaatst.
Met een eigen vestiging op Schiphol kan SGS ook de opslag van monsters en kleine hoeveelheden gevaarlijke goederen voor derden ter plekke verrichten. Op dit moment is het opslaan van gevaarlijke stoffen voor bijvoorbeeld 48 uur niet mogelijk op de luchthaven. Zendingen moeten dan worden teruggestuurd naar de verlader.
Ook in de Rotterdamse haven breidt SGS haar activiteiten uit. Bij het transport en de opslag van klasse 1-goederen (explosieven stoffen) zijn nogal eens problemen doordat hier aan stringente veiligheidsnormen moet worden voldaan. SGS wil daarom in Rotterdam een faciliteit inrichten die geschikt is voor de opslag van klasse 1-stoffen. Deze faciliteit moet bovendien geschikt zijn om bulk-aanvoer in Rotterdam te verdelen over Europa. ’Wij voorzien daarmee in een behoefte in Nederland en leveren toegevoegde waarde aan Rotterdam Mainport. Momenteel vindt overleg plaats met het gemeentelijk Havenbedrijf in Rotterdam, de milieudienst Rijnmond en TNO om dit in de loop van komend jaar te realiseren.
SGS Destpack is een E-statushouder. De E-status wordt in Nederland door de Rijksluchtvaartdienst verleend op grond van de regeling Vervoer Gevaarlijke Stoffen door de Lucht. E-statushouders zijn in Nederland alleen gerechtigd om gevaarlijke luchtvrachtzendingen voor derden af te handelen.