Bij calamiteiten zouden daardoor volgens Shell gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Shell heeft geen bezwaren tegen de bouw van de Botlekspoortunnel in het algemeen

Overleg
Shell overlegt al enige tijd met onder meer Rijkswaterstaat over de definitieve plaats waar de tunnel boven de grond komt. ,,De gesprekken gaan in januari gewoon door’’, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Volgens hem staat de gang naar de rechtbank van Shell los van dit overleg. ,,Shell heeft het recht om naar de rechter te stappen maar dat verandert voor ons niets. Wij praten gewoon verder.’’ Op 1 februari moeten de overlegpartners er volgens hem uit zijn.
De tunnel moet in 2001 klaar zijn en maakt deel uit van de Havenspoorlijn, het eerste stuk van de Betuwelijn. Volgens de huidige plannen komt de spoorlijn dicht bij een uitgang in de buur van

Niet gelukkig
De Aveling van het bedrijfsterrein van Shell op de Vondelingenplaat boven de grond. Deze ontsluiting van het Shell-terrein zou daardoor komen te vervallen. Het concern is daar niet gelukkig mee en heeft een aantal alternatieven aangedragen.
Shell ziet als een mogelijke optie een verlenging van de Botlekspoortunnel aan de kant van Hoogvliet met ongeveer vijfhonderd meter.
De tunnel zou dan pas na het kruispunt met de Aveling weer boven de grond komen. Ook een viaduct op die plek zou volgens het concern een oplossing kunnen zijn.