Voor de Antwerpse haven wordt 1998 een nieuw recordjaar. De totale overslag zal tussen de 119 en 120 miljoen ton bedragen. In de containersector zette de forse groei van de voorbije jaren zich door en dreigt een tekort aan behandelingscapaciteit. De Scheldehaven moet qua groeicijfers in het containerverkeer onderdoen voor Zeebrugge, waarmee op 9 september een historisch te noemen samenwerkingsprotocol werd ondertekend. In Antwerpen is zowel het bulk- als het stukgoedverkeer met meer dan zeven procent gestegen. Opmerkelijk was ook de grote vooruitgang bij het conventionele stukgoed. Als containerhaven rondde Antwerpen in de tweede helft van november voor het eerst de kaap van drie miljoen teu en bedraagt de groei elf procent. De haven lijkt nu het slachtoffer van haar eigen succes te worden, want er dreigt een gebrek aan behandelingscapaciteit. ,,We moeten alles in het werk stellen om een ’full house’ te vermijden’’, gaf E. Bruyninckx, directeur-generaal van het Havenbedrijf, onlangs toe.
De Vlaamse regering zette in de tweede helft van januari het licht op groen voor de bouw van een eerste containerkade aan het nieuwe tijdok op Linkeroever. Omdat het verkeer veel sterker is toegenomen dan aanvankelijk was voorspeld, wil het Havenbedrijf nu dat er gelijktijdig ook aan de bouw van de tweede containerkade (aan de overzijde) wordt begonnen. Dit biedt voor het havenbestuur het bijkomende voordeel dat het over enkele weken twee concessionarissen kan kiezen uit de vier kandidaten. Pogingen om het aantal kandidaten te verminderen door hen onderling tot samenwerking aan te zetten, zijn zonder resultaat gebleven. Het feit dat de betrokkenen sterk verschillende aandeelhoudersstructuren hebben, is hier niet vreemd aan. Het is de bedoeling dat Antwerpen en Zeebrugge gaan samenwerken in de containersector. De twee havenbesturen tekenden in september in aanwezigheid van de Vlaamse minister-president en de voorzitter van de Vlaamse Havenvereniging een samenwerkingsprotocol. Het is een nieuwe mijlpaal in het moeizame toenaderingsproces tussen de twee havens.
Zeebrugge heeft in de loop van het jaar enkele successen kunnen boeken: eind februari bevestigde de Zweedse papierverlader Stora de keuze om in de voorhaven een grote distributieterminal te bouwen. In de achterhaven startten de werken voor de bouw van een distributiecentrum voor Bridgestone, de aanleg van een terminal voor World Port Services en bekwam Wallenius de concessie voor een eigen dedicated terminal. Het toekomstige Wallenius-verkeer gaat ten koste van Antwerpen. De Scheldehaven verloor ook de containerrederij Norasia aan Zeebrugge. Mede daardoor steeg het Zeebrugse containerverkeer in de eerste elf maanden met meer dan 22 procent naar 713.000 teu.

Problemen
Eén van de probleemzaken in 1998 was de reorganisatie (en privatisering) van het loodswezen. Een actiedreiging van de Vlaamse rivierloodsen kon slechts op het nippertje vermeden worden nadat de Vlaamse voogdij-overheid een aantal toezeggingen deed met betrekking tot hun ambtenarenstatuut. Het Antwerpse havenbestuur en de spreekbuis van de particuliere havensector AGHA, zijn niet te spreken over het feit dat de modernisering van het loodswezen daarmee weer op de lange baan wordt geschoven.
AGHA hekelde het afgelopen jaar ook opnieuw het steeds nijper wordende personeelstekort bij de Antwerpse douane en de te strikte toepassing van de BTW-reglementering. Het aangeklaagde gebrek aan interesse van de federale overheid voor de havenproblematiek, leidde in december tot het goedkeuren van een wetsvoorstel om een federaal zeehavenoverlegorgaan op te richten.

Met Nederland moet Vlaanderen opnieuw in de slag om een verdere uitdieping van de Schelde te bekomen. De Antwerpse havenschepen wil dat de Schelde elke keer verdiept worden als de belangen van zijn haven dat verantwoorden (mits harde garanties op het vlak van veiligheid en milieu). Nederland wil daarvan voorlopig niet weten en stelt enkele jaren nodig te hebben om de gevolgen op ecologisch vlak te bestuderen.
De realisatie van de eerste fase van de baggerwerken legde Antwerpen geen windeieren. In 1998 werden twee nieuwe recordschepen ontvangen: de bulkcarrier ’Stonegate’ bracht begin december 160.000 ton steenkool uit Richards Bay naar het Delwaidedok. Dat is de grootste bulklading die ooit werd aangevoerd. De 5.250 teu grote ’Yun He’ van de rederij Cosco werd op 24 juni het grootste containerschip dat de Scheldehaven aanliep. Het vorige record dateerde van 1997, toen de 4.743 teu grote ’NYK Altair’ aan de Noordzeeterminal afmeerde voor de officiële opening ervan.