DIEMEN (NT) – Studenten van de Hogeschool Holland in Diemen doen onderzoek naar de logistiek van acht in Nederland gevestigde bedrijven. De groep die bij Mona onderzoek doet heeft een aantal ideeën om de logistiek voor nieuwe producten te verbeteren. Ze vinden een nog hechtere relatie tussen fabrikanten en retailers belangrijk, de verdeelfunctie per supermarktfiliaal moet worden overgelaten aan de fabrikant en hij moet ook voorraden gaan beheren.
De studenten van de opleiding HEAO-Economisch Linguïstisch verrichten onderzoek bij acht bedrijven, waaronder Mona, Gazelle en The Greenery. In de eerste fase van het project onderzochten de studenten voor de genoemde bedrijven de potentie van bepaalde markten. De studenten zijn voor het project in acht groepen verdeeld; elke groep heeft zelf een bedrijf geworven. Een van de in het oog springende groepen is de groep die onderzoek bij Mona, een dochter van Campina/Melkunie, verricht.
Volgens V. Werner, een van de leden van deze groep, is voor de zuivelbranche gekozen omdat je daar nieuwe producten ziet. ,,Yoghurtdranken worden steeds meer geconsumeerd, bijvoorbeeld doordat mensen ’s ochtends steeds minder de tijd nemen voor een uitgebreid ontbijt. En waar nieuwe producten zijn, is de logistiek meer in beweging. Voor producten als fietsen of bier staat het logistiek proces al vast.’’ Mona werkt volgens de studenten enthousiast mee aan het project. Ook heeft de groep contact gehad met vervoerder Zutrans.

Comakership
Hoewel de logistiek binnen Mona’s moederbedrijf Campina/Melkunie al uitgebreid is onderzocht in het kader van het project Transactie, denken de studenten dat zij daar nog wel iets aan kunnen toevoegen.
De studenten hebben met Mona afgesproken hun aanbevelingen nog even geheim te houden, maar iets kunnen ze wel zeggen over de toekomst van de logistiek. Zo vinden ze dat de relatie tussen fabrikanten en retailers nog hechter moet worden en er echt een comakership tot stand moet komen. Grootgrutter Albert Heijn (AH) geeft via EDI al aan Mona door, hoeveel producten het voor elk filiaal wil hebben. ,,En zo zal dat met alle fabrikanten gebeuren. De fabrikanten moeten daarop inspelen.’’
De studenten vinden dat Mona de lading al onderverdeeld per filiaal in de vrachtwagen moet stoppen, zodat AH die verdeelfunctie niet meer hoeft te vervullen. ,,Als de fabrikant dat doet, kan dat een efficiënter gebruik van de vrachtwagens tot gevolg hebben. De fabrikant kan met zijn producten immers passen en meten totdat een vrachtwagen vol zit. En als de fabrikant iets meer of iets minder lading in de vrachtwagen kwijt kan, kan hij daarover makkelijk overleg voeren met de retailer.’’
Ook het houden van voorraden zal zich volgens de groep studenten meer gaan concentreren. Fabrikanten en retailers zullen ook op dat punt meer samen gaan doen. Ook wat dat betreft zullen de samenwerking en flexibiliteit tussen beide partijen volgens de groep studenten omhoog moeten.