GHR-directeur W. Scholten wees erop dat de containeroverslag al drie jaar lang zo’n tien procent per jaar groeit, waarmee alle prognoses zijn overtroffen. De groei van dit jaar zat voor een groot deel in de afvoer van lege containers, vooral richting Verre Oosten. Het aandeel van de lege containers bedraagt inmiddels zo’n vijftien procent.
Als de groei van de containeroverslag in dat tempo doorgaat, is de Delta Terminal van ECT op de Maasvlakte volgens Scholten in 2004 vol, waardoor de aanleg van de Tweede Maasvlakte nog dringender wordt. Hij kon het niet laten een sneer uit te delen aan het adres van het Centraal Plan Bureau (CPB), dat de noodzaak van een Tweede Maasvlakte in twijfel trekt. ,,Ze hebben hun veel lagere prognoses inmiddels drie keer moeten bijstellen.’’
Ook qua gronduitgifte heeft het Havenbedrijf een goed jaar achter de rug met een netto-uitgifte van negentig hectare. Alleen in de zogenoemde Noordwesthoek van de Maasvlakte heeft het Havenbedrijf nog grote stukken grond beschikbaar. Scholten herhaalde dat containerstuwadoor Hanno, die heeft gezegd een eigen terminal op de huidige Maasvlakte te willen, daar niet terecht kan.: ,,Ik zou het fantastische vinden als het bedrijf met een goed plan voor de Tweede Maasvlakte kwam.’’
Hij laat doorschemeren dat er goede vorderingen gemaakt worden in de gesprekken met P&O Nedlloyd, dat in navolging van Maersk een eigen faciliteit in Rotterdam wil. ,,Misschien komt er wel een hele andere oplossing uit de bus. Misschien willen ze niet zoveel investeren als Maersk en zijn ze tevreden met een dedicated terminal’’, aldus de GHR-topman.

Natte bulk
Voor de natte bulk is 1998 een topjaar geweest.De aanvoer van ruwe olie, nog steeds veruit het belangrijkste product, groeide bijna twee procent en kwam net boven de grens van honderd miljoen ton uit. Vrijwel alle olietanks in Roterdam zitten tot de nok toe vol omdat de consumptie achterblijft en de olieproductie is opgevoerd. Ook de overslag van olieproducten als benzine en nafta, steeg fors: tot bijna twintig miljoen ton. De overslag van overig nat massagoed (vooral chemicaliën) steeg met bijna drie procent tot ruim 23 miljoen ton.
Scholten verwacht dat de chemie een ’lastig jaar’ tegemoet gaat, waarin de overslagvolumes achter kunnen blijven. Door overcapaciteit in de chemische sector staan de prijzen sterk onder druk, waardoor er een enorme fusiegolf op gang is gekomen. ,,Daar ontstaan enorme bedrijven. We zullen ons daar als haven tegen moeten wapenen als we niet willen worden uitgekleed.’’

De overslag van droge bulk (zoals ertsen, kolen en agribulk) daalde licht tot net boven de negentig miljoen ton. De ertsaanvoer daalde met twee miljoen ton,omdat de Europese staalindustrie te lijden had van de goedkope productie uit Azië en Rusland. De overslag van agribulk, al jaren het zorgenkindje in de Rotterdamse haven, daalde opnieuw, en wel met vier procent. Uitzicht op herstel is er niet; Brussel wil de Europese graanprijzen nog eens met twintig procent verlagen.
Het overige droog massagoed (waaronder fosfaten en bauxiet) groeide met ruim tien procent tot boven de negen miljoen ton. De lang verwachte groei van de kolenoverslag zette vorig jaar fors door met een groei van ruim zes procent tot meer dan 23 miljoen ton. Door de sluiting van mijnen in Duitsland en Frankrijk steeg de aanvoer zelfs bijna twaalf procent.