Betuwesoap
De Betuwelijn komt er, zegt de nieuwe minister van Verkeer & Waterstaat Tineke Netelenbos in september bij de presentatie van de Miljoenennota. In januari lijkt er inderdaad nog geen vuiltje aan de lucht: de Raad van State keurt het complete tracé van de Betruwelijn goed en de aanleg van de spoorlijn lijkt van start te kunnen gaan.
Verladersorganisatie EVO vraagt in juli om het in 1996 genomen besluit om de goederenspoorlijn tussen Rotterdam en Ruhrgebied in heroverweging te nemen. We peinzen er niet over, is het antwoord van V & W. In oktober heet het nog dat de noord-oost-tak van de Betuwelijn volgens plan wordt aangelegd. Maar op 24 oktober besluit het kabinet dat de noordtak voorlopig niet doorgaat, evenals de Zuiderzeelijn en de HSL-Oost naar Duitsland.
De EVO heeft zich inmiddels laten overtuigen dat de IJzeren Rijn, van Antwerpen naar het Ruhrgebied, geen alternatief is voor de Betuwelijn. De verladersorganisatie geeft te kennen dat ze minder afwijzend staat tegenover de spoorlijn dan ze eerder te kennen gaf. Het CDA en andere oppositiepartijen zeggen in december de aanleg van de Betuwelijn te willen stoppen.

Liberalisering
De aangekondigde liberalisering van de Europese spoorwegen vlot intussen ook niet erg. In veel landen zijn weerstanden tegen het openstellen van de sporen voor andere binnen- of buitenlandse spoorvervoerders. De EU-plannen voor liberalisering leiden in november zelfs tot een staking van spoorwegpersoneel in België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Spanje en Portugal.
Europees transportcommissaris Neil Kinnock wil de kwaliteit van het railvervoer verbeteren. Drie trans-European railways zijn daar het resultaat van. De speciale paden op het spoornet hebben de interesse van de spoorwegmaatschappijen nog niet kunnen wekken. Te duur, wordt gezegd, en te veel tijdverlies. De Europese Commissie wil gelijke concurrentievoorwaarden voor elke modaliteit. Kinnock wil dat de freeways toegankelijk worden voor nieuwe aanbieders van spoortractie. Dit wekt nog veel weerstanden op.

Concurrenten
Sinds half maart bestaat er in Nederland concurrentie in het goederenvervoer per spoor. Afvalvervoerder ATCS rijdt zijn treinen met een eigen locomotief en machinist van Groningen naar Wijster. De afvalvervoerder begint met de dienst omdat NS de treinen niet wilde rijden.
De toelating van de treinen van Shortlines op het railnet heeft nog heel wat voeten in de aarde. De start van de eerst trein van Rotterdam naar Born wordt enkele malen uitgesteld. Eerst was het 1 mei, maar de aanpassing en goedkeuring van het materieel kost meer tijd dan voorzien. Op 1 september start de shuttle officieel met de eerste treindienst.

Rail Cargo Europe
NS Cargo ontkent begin februari nog stellig dat de fusieonderhandelingen met Deutsche Bahn vergevorderd zijn. De vermoedens blijken juist, want in juni maken de Nederlandse en Duitse nationale spoorwegmaatschappijen bekend een ’intensieve samenwerking’ aan te gaan. Inmiddels weetiedereen dat Rail Cargo Europe (RCE), de joint venture tussen beide bedrijven, er medio volgend jaar komt.
Niet iedereen toont zich even blij met deze aanstaande fusie. Nieuwe ondernemingen op het spoor vrezen een machtsconcentratie door het nieuwe goederenspoorbedrijf. Klanten en railoperators verwachten een enorme prijsstijging. Niet ten onrechte, want DB kondigt een tariefverhoging aan van twaalf tot 25 procent.

Intermodaal
Vrijwel iedereen in het transportwereldje is het er over eens: er moet een beter systeem worden bedacht voor het vervoer van goederen in Europa, om het wegvervoer onder controle te houden. Het intermodale vervoer neemt in 1998 dan ook een enorme vlucht. Meer en meer goederen gaan over het spoor door Europa. Toch gaat het allemaal uiterst traag. Er is nog te weinig capaciteit op het spoor en de vertragingen zijn nog niet opgelost.
Samenwerking tussen de verschillende modaliteiten is essentieel voor het slagen van het gecombineerd vervoer. Samenwerking tussen spoorwegmaatschappijen, intermodale operators, transporteurs, bouwers van spoorwegmaterieel, haven- en scheepvaartbedrijven en verladers. Het intermodaal vervoer moet ook concurrerend worden met het wegvervoer. Voor het spoorvervoer ligt dat nog moeilijk, want die werken nog niet efficiënt genoeg.

 De eerste trein van afvalvervoerder ACTS met eigen locomotief en machinist rijdt op 16 maart van Groningen naar Wijster. Het is de eerste concurrent van NS Cargo die toestemming krijgt om op het Nederlandse railnet te rijden.