SCHIPHOL (NT) – Het vrachtvervoer via Schiphol bleef afgelopen jaar met ongeveer 1,160 miljoen ton gelijk ten opzichte van de cijfers over 1997. De oorzaak van deze stagnatie ligt volgens de luchthaven deels in de Aziëcrisis, deels in het vertrek van luchtvaartmaatschappijen en deels in de capaciteitsbeperkingen op Schiphol.
Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde cijfers over 1998 van de luchthaven. Het passagiersvervoer groeide met negen procent tot 34,4 miljoen passagiers.
Het aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer (lijn- en chartervluchten) kwam uit op 377.000; ongeveer acht procent meer dan het jaar ervoor. Als gevolg van onder meer stakingen, het vertrek van een aantal intercontinentale luchtvaartmaatschappijen en een reductie van het aantal binnenlandse vluchten is het totaal aantal uitgegeven slots (380.000) in 1998 niet volledig gebruikt.

Instemming
De luchthaven verwacht dat het vrachtvervoer het komende jaar zal toenemen met vijf procent. Het aantal vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer is in 1999 vastgesteld op maximaal vierhonderdduizend, een groei van ongeveer zes procent. Schiphol verwacht dat dit jaar 36,7 miljoen passagiers (inclusief transito) via Schiphol zullen reizen, een groei van zeven procent ten opzichte van het afgelopen jaar.
Het aantal geluidsbelaste woningen rond Schiphol is vorig jaar volgens de voorlopige cijfers met ongeveer 10.500 lager geweest dan ooit. Dit maakte president-directeur G. Cerfontaine van de luchthaven Schiphol gisteren bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor bedrijven op de luchthaven Schiphol. In 1997 lagen er nog 12.700 huizen in de 35 Ke-geluidzone. Voor dit jaar heeft de luchtvaartsector zich vastgelegd op maximaal 12.000 woningen.
Cerfontaine herhaalde tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst de instemming van de luchtvaartsector met het kabinetsbesluit van 18 december, vooral over het feit dat de overheid in overleg met de luchtvaartsector een ontwerp zal opstellen voor een nieuw systeem van milieu- en veiligheidsnormen, voor een luchthavengebruiksvergunning en voor een nieuw handhavingssysteem.
Uitgangspunten hierbij zijn, dat het aantal geluidsbelaste woningen na ingebruikname van de vijfde baan onder meer zal worden gecorrigeerd voor woningbouw sinds 31 december 1999; dat de nieuwe normen uitsluitend zullen worden gebaseerd op geluidbelaste woningen en dat de zonering van de luchthaven wordt beperkt tot een vrijwaringszone voor nieuwbouw. Hiermee wordt de luchtvaartsector zekerheid geboden voor de toekomst en wordt de internationale concurrentiepositie van Schiphol zeker gesteld, aldus Cerfontaine.

 De crisis in Azië, het vertrek van een aantal maatschappijen en de capaciteitsbeperkingen vormden de oorzaak van de stagnatie op Schiphol.