HAREN – De luchtvracht op Groningen Airport Eelde is afgelopen jaar licht gegroeid, wat gezien de recessie in Zuid-Oost Azië een bijzondere prestatie is. Circa 3.500 ton luchtvracht werd via Eelde vervoerd. Het aantal vliegbewegingen op het Groningse vliegveld kwam uit op 89.000, hetgeen een toename betekent van ruim 4,5 procent. Het exploitatietekort zal uitkomen op circa twee miljoen gulden. Dit is ruim een half miljoen gulden minder dan begroot.