SOEST (NT) – De Nederlandse export zal dit jaar een lichte daling vertonen na verscheidene jaren van groei. Aldus Gerard J. van den Akker, voorzitter van de Nederlandse Export Combinatie (NEC).
Daarmee wijkt de NEC-voorzitter in zijn nieuwsjaarstoespraak af van de prognose van het kabinet, volgens welke een groei van drie procent te verwachten is.
De NEC-voorzitter baseert zijn mening op de ontwikkeling in het vierde kwartaal van vorig jaar, toen de export in waarde met vier procent terugliep. Die daling zal zich volgens Van den Akker voortzetten in het de eerste helft van het nieuwe jaar. Pas voor de tweede helft voorziet Van den Akker een opleving van de groei.
Oorzaken zijn de lagere economische groei in Europa, toenemende prijsconcurrentie, waardoor de export in volume redelijk op peil kan blijven, maar in waarde zal blijven teruglopen, de stijging van de loonkosten in Nederland, in vergelijking met afzetlanden, alsmede de voortdurende gevolgen van de Azië-crisis, waardoor het Nederlandse bedrijfsleven op de Europese markt aanhoudende prijsconcurrentie zal ondervinden.