DRACHTEN – Het merendeel van de inwoners van het Friese watersportdorp Earnewâld is fel tegen het plan van de provincie Friesland om de vaarverbinding tussen het Prinses Margrietkanaal en Drachten te verbreden ten behoeve van de beroepsvaart. Deze route loopt pal langs het dorp.
Dorpsbelang Earnewâld en de plaatselijke VVV haalden in de voorbije weken een kleine vijfduizend handtekeningen op van tegenstanders. Deze lijst is vervolgens aangeboden aan de Friese Gedeputeerde G.van Klaveren.

Toerisme
De actievoerders zijn van mening dat de provincie Friesland te veel rekening houdt met economische belangen en te weinig met het (watersport)toerisme in en om het jaarlijks druk bezochte Earnewâld. Daarnaast wordt er volgens hen geen rekening gehouden met het feit dat het natuurgebied waardoor de vaarverbinding loopt, een officiële status als Nationaal Park heeft.
De provincie Friesland is groot voorstander van verruiming van de vaarweg, omdat de bedrijvigheid in de haven van Drachten dan naar verwachting flink toe zal nemen. Bovendien wordt de Friese plaats zo wellicht interessanter voor nieuw te vestigen havengebonden bedrijven. De provincie liet onlangs een bureau al een verkennend onderzoek doen naar de mogelijkheden tot verruiming van de vaarweg.
Net als de bewoners van Earnewâld is ook de gemeente Tytsjerksteradiel tegen op het plan. Zij vreest schade aan natuur en milieu wanneer er straks grotere (container)schepen door het gebied varen. Door een extern onderzoeksbureau in te schakelen, wil Tytjerksteradiel argumenten aandragen tegen de verbreding.

De gemeente Smallingerland (waartoe Drachten behoort) hekelt de anti-houding van Tytsjerkeradiel en vindt dat de ontwikkeling van Drachten voorrang moet krijgen op de recreatieve belangen van Earnewâld.