Brussel (NT – Tijdens een gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie van SAV (Vlaamse wegvervoerders) en UPTR (Waalse wegvervoerders) vroeg UPTR-voorzitter S. Adriaens om meer respect voor het wegvervoer. SAV-voorman G. De Laet van zijn kant hield het bij een opsomming van rechten en plichten die de relatie tussen het wegvervoer en de overheid in goede banen moeten leiden, maar ook hij kon het niet nalaten te wijzen op een zeker gebrek aan evenwicht tussen de rechten en de plichten bij beide partijen.

Het zit de UPTR-leden behoorlijk hoog dat de overheid zich bij de invoering van het eurovignet niet erg aan haar afspraken heeft gehouden. Het heette toen dat het vervoerend bedrijfsleven ten aanzien van het eurovignet met de nodige soepelheid en begrip behandeld zou worden. In de praktijk blijkt daar echter niets van. Het blijft hoge boetes regenen. En die boetes zijn een gevolg van de rigoureuze opstelling van de overheid. Adriaens refereerde in zijn toespraak aan een uitspraak van de Antwerpse vervoerder C. Geerts, die onlangs zei dat de overheid in België lijdt aan een gebrek aan respect voor de wegvervoerders. De voorman van UPTR sprak voor 1999 dan ook de wens uit dat de overheid eindelijk eens respect voor wegvervoerders zal gaan vertonen.

Verbetering
De Laet van SAV was iets gematigder. Maar hij zei wel dat het wegvervoer, ondanks de recente groei, voor verbetering vatbaar is. Zo verwees De Laet naar het tekort aan goede chauffeurs en de noodzaak van een goede opleiding. Er moet ook meer worden geïnvesteerd in onderhoud en in aanleg van wegen. Bij technische keuringen kan ook een en ander worden verbeterd.
Vooral het nieuwe decreet over de bestraffing van te zwaar beladen vrachtwagens, dat op 31 december 1998 werd gepubliceerd, is SAV in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Vrachtwagens laten betalen voor schade die niet door hen wordt veroorzaakt, is ontoelaatbaar. Dit temeer daar de Belgische wegen meestal in slechte staat verkeren, ook al rijdt er nooit een te zwaar beladen vrachtwagen over”.

Als een van de goede voornemens wees De Laet op de samenwerking tussen de leden van SAV, UPTR en Febetra, de nationale organisatie van wegvervoerders. Tegelijkertijd onderstreepte de SAV-voorzitter de noodzaak aan ruimere tijden voor aflevering van goederen. Dat is ook nodig voor de betrouwbaarheid van leveringen in het goederenvervoer.
De Laet besloot met een sneer aan het adres van federaal verkeersminister Daerden, die in volle verkiezingsvoorbereiding opriep tot een vijftal debatten omtrent mobiliteit, zonder het wegvervoer als sector uit te nodigen. Het geeft meteen aan hoe groot het respect bij de overheid is voor het wegvervoer, aldus De Laet.

 Volgens de SAV moet er meer worden geïnvesteerd in onderhoud en in aanleg van wegen.