BRUSSEL (NT) – Het Duitse EU-voorzitterschap wil de voorschriften voor het vervoer van levende dieren verder harmoniseren. Voor juli hoopt Bonn voorstellen in te dienen die een einde maken aan de verschillen in de lidstaten, met name tussen de noordelijke en de zuidelijke landen.
Het initiatief voor de aanvullende maatregelen is niet bijster ambitieus, maar telt vooral voor de groene partners in de Duitse regeringscoalitie.
Voor verbetering van het veevervoer met name in de zuidelijke lidstaten, is echter niet alleen verscherpte regelgeving nodig, maar ook een mentaliteitsverandering.