DEN HAAG (NT) – De VVD in de Tweede Kamer wil dat minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat snel een standpunt inneemt over de noodzaak van de aanleg van de A4 Midden Delfland.
Het VVD-kamerlid Verbugt wijst in vragen aan de minister op een uitspraak van de Delftse hoogleraar Priemus (TU Delft). Deze beschouwt de weg, die Delft-Noord met Schiedam moet verbinden, als ’zeer urgent’.
Verbugt roept Netelenbos op, zich op korte termijn over het onderzoek van Priemus uit te spreken. Het VVD-kamerlid haalt ook een uitspraak van de provincie Zuid-Holland aan. De provincie vindt, dat bij het niet doorgaan van de A4 Midden Delfland de betrouwbaarheid van de overheid in het geding is.
In de Tweede Kamer heeft een meerderheid zich uitgesproken tegen aanleg van de wegverbinding.