Dat valt op te maken uit een bliksemenquête, die Nieuwsblad Transport gisteren door vDMA Marketing Analyse in Rotterdam liet uitvoeren onder 103 grote Nederlandse productie- en distributiebedrijven.

70 procent gespaard
Doordat de sneeuw dinsdag veel later kwam dan werd gevreesd, is de schade nog meegevallen. 70 Procent van de geënqueteerde transportmanagers zei dat zij in de 24 uur tussen dinsdagmorgen en woensdagmorgen nog weinig last hadden ondervonden. Van hen had 40 procent op de voor hen belangrijke routes geen overlast van sneeuw of ijzel ondervonden en 20 procent had toevallig weinig transport lopen.
Opvallende uitkomst: slechts 4 procent had zich met succes voorbereid en 1,5 procent had effectieve maatregelen kunnen nemen. Anderen waren gewend hun goederen op andere dagen te versturen, waren klaar voordat ’s avonds de ellende begon of zeiden: ,,We hebben goede vervoerders’’.

30 procent in de knel
Bij de 30 procent van alle bedrijven, die wel overlast hadden, was er wel veel oponthoud, lag de planning in de war, maar kreeg toch maar 5 procent onenigheid met de klanten. 3 Procent liep schade op aan materieel of goederen.
Het bleek moeilijk om ooplossingen voor de problemen te vinden, want 32 procent van de bedrijven met overlast gaf aan ’geen oplossingen te vinden, we hebben ons verlies moeten nemen.
Anderen hebben samen met vervoerders extra mensen en materieel ingezet, zendingen laten staan of veel langer doorgewerkt (23 procent).

Uitstel
Een kwart van de bedrijven heeft de klanten om begrip gevraagd en dat was genoeg.
De ene transportmanager zei: ,,We hebben even afgewacht of het meeviel’’, een andere: ,,We schoven met roosters, mensen die eerder klaart waren gingen naar andere routes.’’ Soms zijn er zendingen uitgesteld, is alles een dag opgeschoven, of heeft men de boel veel vroeger dan gepland op weg gestuurd. Maar ondanks extra auto’s of allerlei vindingrijkheid was er ook ’begrip van klanten met de nodige irritatie aan beide kanten’.
Of, zoals een transportmanager zei: ’Gewoon, rustig blijven’.

Gevolgen en kosten
Veel bedrijven konden nog niet becijferen wat nu precies de schade in geld is geweest. De bedragen die wij te horen kregen liepen uiteen van een paar honderd gulden, via een paar duizend gulden naar 35.000 gulden op één dag, vooral ook omdat het in de ochtendspits van dinsdag al goed hommeles was geweest met 350 km file.
De niet in geld uitgedrukte gevolgen van een dagje sneeuw in dichtgeslibd Nederland zijn wel duidelijk: verstoorde klanten, vertraging van verscheidene uren, veel overlast met name in Duitsland en Frankrijk als je er in Nederland eenmaal door was.
De overlast werd nog niet dramatisch genoemd, maar wel aanzienlijk door te laat aankomende servicemonteurs, vastzittende transporten. Hier en daar heeft men twee maal zoveel mensen moeten inzetten. Natuurlijk moesten chauffeurs overwerken en waren er mensen van de bedrijven, die niet mneer durfden te rijden. Soms ook was er stilstand bijvoorbeeld in het magazijn van een bedrijf, doordat goederen niet aankwamen.

Deltaweer gunstig
Het had allemaal veel erger kunnen zijn, als de sneeuwgrens inderdaad om 2 uur ’s middags de lijn Den Haag-Breda had bereikt. Nu zijn regio’s lange tijd gedurende spitsuren van sneeuw verschoond gebleven. Dat blijkt ook uit de enquête.
Het is en blijft opvallend dat er deze keer er waarschuwingen te over waren, van maandagavond af aan, maar dat toch zo weinig bedrijven zich duchtig op eventuele ellende hadden voorbereid.
Een transportmanager verklaarde dat aan ons als volgt: ,,We leven in een waterlandje met grote rivieren. We weten dat het juist met zulk weer nooit precies te voorspellen is. Daarom gok je er ook op, dat het allemaal anders uit kan pakken, en misschien wel in je voordeel.
Maar die waarschuwingen hebben wel geholpen, want je hebt toch gezien dat er hier in Nederland door iedereen voorzichtig is gereden. En daar hebben wij met ons vervoer zeker voordeel aan gehad. Kijk maar wat er in Duitsland is gebeurd: daar kunnen ze het scheuren niet laten’’.