ROTTERDAM (NT) – Er is een vrij hoge mate van zekerheid dat het Chinese conglomeraat Hutchison Whampoa en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) aandeelhouders in ECT worden. Dat zei president-directeur ir. W. den Dulk van ECT tijdens een toelichting op de jaarcijfers over 1998 van het Rotterdamse containeroverslagbedrijf.
Den Dulk toonde zich verheugd over de huidige plannen waarbij Hutchison opteert voor een belang van vijftig procent in het bedrijf en het GHR, samen met enkele financiële instellingen, voor de andere vijftig procent. ,,Het is prettig aandeelhouders te krijgen die wél bereid zijn te investeren in ECT.’’
In welk stadium de onderhandelingen precies zijn, wilde Den Dulk niet zeggen. De kans dat de onderhandelingen stuklopen, acht hij echter klein. Mocht dat wel gebeuren, dan ziet Den Dulk in de deelname van P&O Ports bepaald geen goed alternatief. ,,Het lijkt ECT geen goed idee een aandeelhouder te hebben die voor de volle honderd procent eigenaar is van een grote rederij zoals P&O.’’ Een partij als DB/NS Cargo, die interesse hebben, is voor Den Dulk wel aanvaardbaar.
Overigens wilde de ECT-president-directeur niet ingaan op de vraag of de onvrede over deze opvatting bij P&O heeft geleid tot de brief die P&O Nedlloyd naar de Europese Commissie stuurde en waarin de rederij klaagde over het deelnemen van Hutchison in ECT. ,,Dat moet u aan P&O Nedlloyd vragen’’, zo zei hij.
Veel begrip voor de bezwaren tegen de deelname van Hutchison en het GHR in ECT heeft Den Dulk overigens niet. ,,De raakvlakken van ECT met havens als Felixstowe en Thamesport, waarin Hutchison een belang heeft, zijn gering. En voor de kritische geluiden tegen de GHR-deelname zie ik niet veel grond. De kritiek lijkt me wat gezocht’’, aldus Den Dulk.
Hij wilde wel kwijt dat bij ECT enige irritatie is ontstaan over het optreden van P&O Nedlloyd. ,,Maar dan met name over het feit dat P&O Nedlloyd vaak de neiging vertoont onderhandelingen via de publiciteit te spelen.’’
De besprekingen tussen ECT en P&O Nedlloyd over een eigen terminal in Rotterdam verlopen moeizaam. P&O Nedlloyd wil een eigen terminal, nu de Deense containerrederij Maersk dat ook heeft gerealiseerd. Den Dulk verwacht dat partijen er wel zullen uitkomen. ,,Maar het zal waarschijnlijk een wezenlijk andere constructie zijn dan met Maersk of Sea-Land. Niet alleen gaat het bij P&O Nedlloyd over een kleinere omvang, maar ook om een alliantie met andere reders (Grand Alliance – red.).’’

Pag. 3: Wachttijden en onbalans drukken resultaat ECT