SCHIPHOL (ANP) – Bij de Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS) hebben vorig jaar 12.500 mensen 197.000 klachten ingediend over vliegtuiglawaai. Dat is een afname van twintig procent tegenover 1997, toen er extreem veel klachten, 245.000, binnenkwamen.
De CGS ziet 1997 als een uitzonderlijk jaar vanwege gewijzigde vliegroutes en tijdelijke sluiting van de Kaagbaan. Om een zuiver beeld te krijgen, vergelijkt de commissie het aantal klachten liever met 1996. Ten opzichte van dat jaar zet de stijgende trend zich in 1998 door.
De CGS hoopt dit jaar door een andere manier van registratie te voorkomen dat het indienen van klachten wordt gebruikt om een politiek signaal af te geven. Uit onderzoek bleek eerder al dat vierhonderd klagers verantwoordelijk zijn voor de helft van het aantal klachten. Sinds 1994 is het gemiddelde aantal klachten per persoon gestegen van acht naar zestien.