ROTTERDAM (NT) – Conva is met onmiddellijke ingang aangesteld als Nederlands agent voor de Lithuanian Shipping Company (Lisco) uit Klapeida. Lisco biedt een tiendaagse containerdienst vanuit Bremerhaven en Antwerpen naar Klapeida. Via Conva wil Lisco nu ook de Nederlandse markt gaan bedienen. De dienst wordt uitgevoerd door de ’Rusne’ van 263 teu. De rederij heeft een zusterschip achter de hand dat extra kan worden ingezet bij voldoende ladingaanbod.