ROTTERDAM (NT) – Minister T. Netelenbos van Verkeer en Waterstaat pleit voor meer overheidsinvesteringen in de Nederlandse havens. Netelenbos spiegelt zich hierbij aan het Belgisch/Vlaamse beleid ten aanzien van de vier Belgische havens. Zij zei dit tijdens het jaardiner van de Havenondernemingsvereniging SVZ.
Tijdens haar speech voor de havenondernemers refereerde zij aan het Belgisch/Vlaamse investeringsklimaat. ,,Via de HIP-regeling steunen we de havens financieel bij nieuwe havenprojecten en herstructureringen. Die regeling is de laatste vier jaar erg hip gebleken’’, aldus de minister. ,,Daarom maken we er de komende drie tot vier jaar zo’n 24 miljoen gulden extra voor vrij.’’ Maar daar bleef het niet bij. ,,Het is mij overigens niet ontgaan hoe ze over de landsgrenzen omgaan met subsidiëring. De Belgisch/Vlaamse overheid bijvoorbeeld besteedt jaarlijks gemiddeld 175 miljoen aan de infrastructuur van de vier Vlaamse zeehavens. Wij streven niet hetzelfde bestuursmodel na, maar we moeten goed kijken naar de investeringen en daar conclusies aan verbinden.’’
Zij sprak zich ook in niet te mistane bewoording uit over de Betuwelijn: ,,Wat mij betreft kunnen we stoppen met de discussie; die moet er gewoon komen.’’