De cao, waar ook de Federatie Nederlandse Kraanverhuurbedrijven aan deelneemt, geldt voor 110.000 werknemers. Uiteraard moet eerst nog de achterban van de bonden en van TLN met de overeenkomst instemmen. TLN toont zich vooral ingenomen met het feit dat de cao tot 31 maart 2001 doorloopt. ,,Zo is voor langere tijd rust en zicht op de loonontwikkeling bewerkstelligd’’, benadrukt de organisatie.
De betrokken partijen zijn in hoge mate tevreden over de afspraken over de ombouw van de huidige VUT-regeling tot een meer flexibel pensioensysteem. De bonden krijgen daarvoor van de werkgevers een extra bijdrage van 0,75 procent. Ze moesten om dit te bereiken wel hun eis van 6,5 procent loonsverhoging laten vallen.
Ook op het gebied van de zogeheten ’mollentoeslag’, de vergoeding van avond- en nachtarbeid, werden de onderhandelaars het vrij makkelijk eens. De werknemers krijgen tussen 20.00 uur en 04.00 uur een twaalf procent hogere toeslag. De werkgevers ontvangen in ruil daarvoor de toezegging van dat de verruimde overlegregeling uit het Arbeidstijdenbesluit wordt overgenomen in de cao. Hierdoor kunnen ze werknemers ’s nachts ruimer inzetten.

Naleving
Over de naleving van de cao zijn de partijen het niet eens geworden. CNV Beroepsgoederenvervoer heeft voorgesteld om bij artikel 23, over betaling van wachturen, de bewijslast om te keren en voor rekening van de werkgevers te laten. TLN heeft dit geweigerd. De organisatie wil zich aansluiten bij de instantie Naleving Cao Goederenvervoer. CNV heeft hier bezwaar tegen omdat deze instantie alleen toekomstige ontduiking van de cao controleert en het verleden niet onderzoekt.

De onderhandelaars hebben de problemen over de betaling van boot- en treinuren aan chauffeurs ook uit de weg geruimd. Wanneer binnen een periode van 24 uur dergelijke uren worden gemaakt, mogen maximaal elf uren aangesloten rust worden genoteerd. Daar gaan de pauzetijden vanaf.
De onderhandelingen over de tweede cao in het wegvervoer, die van de bonden met Koninklijk Nederlands Vervoer, gaan 22 januari in. ,,KNV kan niet weglopen van dit resultaat’’, meent mede-onderhandelaar L. Benjamins van FNV Bondgenoten. ,,We gaan zeker niet met minder weg van tafel.’’