Maandag komen Europese scheepsbouwers in Frankfurt bijeen. Daar inventariseren zij de gevolgen van verhoogde Aziatische activiteit om orders binnen te slepen. Directeur R. Schouten van de Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI) verwacht daar tot een gezamenlijke oproep tot protectie te zullen komen. De bijeenkomst is een initiatief van de eigenaar van de grote Duitse werf Meyer.
,,Ik ben ten dele voor protectie omdat anderen dat ook doen. De VS schermen hun markt af. Je zal ook geen enkele Koreaan schepen buiten zijn eigen land zien bestellen. Wij komen die markt niet op’’, zegt Schouten.
Hij stelt dat de Japanners en Koreanen hun werven koste wat kost vol zetten met werk. Daarmee zitten zij met name Duitse, Spaanse, Amerikaanse en Italiaanse werven in het vaarwater. Die opereren in hetzelfde segment als de Aziaten. Schouten stelt dat de West-Europese werven op hun beurt weer orders zullen zoeken op de markt voor specialistische schepen, waar de Nederlanders sterk op zijn. Daarbij hebben de Nederlanders de extra handicap dat zij minder subsidie op orders krijgen dan hun West-Europese collega’s.

Schouten noemt de prijsdruk ’gigantisch.’ De orderboeken van de Nederlandse werven zitten nog tot het eind van dit jaar vol. Schouten vreest dat er daarna leegloop ontstaat, omdat er gaten in de orderportefeuille vallen. ,,Leegloop kan twee à drie maanden duren, daarna ontstaan er problemen.’’ Scheepswerf De Schelde liep al een vervolgorder van de Rotterdamse reder GenChart mis omdat de Chinezen het zeven miljoen gulden goedkoper doen.
GenChart laat in China nu twee schepen bouwen van de twaalf die het in totaal wil hebben. De Schelde bouwde de eerste vier. ,,De Chinezen hebben hun prijzen verlaagd omdat ze niet meer tegen de Koreanen op kunnen. Zo erg is het al. Voor de prijzen die nu nog worden geboden, kunnen wij nog niet eens het materiaal kopen’’, aldus Schouten.