Het nieuwe pand in de Zweedse havenstad Göteborg kostte Frans Maas, inclusief grond, circa vijftien miljoen gulden. De architectuur van het kantoorgedeelte van het pand is opmerkelijk. De entree oogt ruim en open. Centraal op de bovenverdiepingen zijn grote gemeenschappelijke werkruimten gebouwd. Grote open ramen bieden uitzicht op de snelweg Göteborg-Malmö, die voor het pand ligt. ,,Zo kunnen we precies zien wat de concurrentie doet’’, schertst directeur E. Berntson van Frans Maas Zweden.
Tot voor kort beschikte Frans Maas in Göteborg over twee grote ondernemingen: het voormalige BVT en Freightmasters. Enkele jaren geleden werd het besluit genomen om de vestigingen samen te voegen. Dat had nogal wat voeten in de aarde. Niet alleen bleek het lastig om een geschikt lokatie te vinden, ook moesten er twee verschillende bedrijfsculturen samen worden gesmeed. Dat is mede de reden waarom de gemeenschappelijke ruimten open zijn gehouden. ,,Het moest gebeuren’’, zegt Berntson. ,,We hadden bijvoorbeeld twee financiële managers. Daar moet je iets aan doen. Je moet een nieuwe manier van werken bedenken.
Frans Maas ging in eerste instantie op zoek naar een bestaande terminal om over te nemen, maar dat bleek onmogelijk. ,,Ook in de haven konden we niet terecht omdat onze activiteiten niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan de haven’’, legt Berntson uit. ,,Uiteindelijk heeft de gemeente Göteborg ons deze grond bezorgd en dat is perfect. We liggen hier pal aan de snelweg Malmö-Oslo, de E6. En we zitten nog relatief dicht bij de haven, op z’n twintig kilometer.’’

Evenwicht
De terminal in Göteborg fungeert als belangrijk knooppunt in het groupagenetwerk van de groep en is eigenlijk niet bedoeld voor opslag. Alleen om klanten te helpen, worden er beperkte voorraden opgeslagen. Berntson onderstreept dat groupage weliswaar de kernactiviteit vormt van de groep, maar dat het vervoer van volle ladingen essentieel blijft om het evenwicht in de vervoersstromen te behouden.
Voordat de nieuwe hal werd neergezet, heeft de Zweedse vestiging alle vervoersstromen gemeten om te zien hoe groot de terminal moest worden en hoe deze het best kon worden ingericht. Een vernieuwend aspect van de overslaghal is de extra ruimte die bij elke laaddeur is geschapen. Daardoor hoeven de zendingen niet eerst in het midden van de hal te worden neergzet om vervolgens weer te worden geladen. De overslag vindt nu rechtstreeks plaats van laaddeur tot laaddeur.
De totale oppervlakte van de hal is 5.500 vierkante meter. De temperatuur wordt zodanig geconditioneerd dat deze steeds boven nul blijft. ,,Dat is een hele verbetering’’, merkt Berntson op. ,,Vroeger moesten we vaak buiten de lading overslaan. Dat viel lang niet mee. Ook niet voor onze medewerkers. We hebben hier regelmatig sneeuwstormen in de winter.’’ Het gehele terrein van Frans Maas in Göteborg beslaat 35.000 vierkante meter.
Berntson is één van acht statutaire vrouwelijke directeuren in de Frans Maas Groep. Ze begon haar carriëre bij BVT aan het eind van de jaren zestig. Dit bedrijf werd later door de Frans Maas Groep overgenomen, waarmee overigens ook Volvo als klant werd binnengehaald. BVT deed namelijk al het vervoer tussen Groot-Brittannië en Nederland voor de autofabrikant.
Göteborg is de hoofdvestiging van Frans Maas in Zweden. Het bedrijf heeft verder een logistiek centrum in Helsingborg, vooral bedoeld voor de elektronica-winkelketen Resurs. Veder heeft Frans Maas een vestiging in de Zweedse havenplaats Malmö, van waaruit het bedrijf de zendingen verscheept naar Duitsland, Holland, Frankrijk en België.

Huckepack
Stockholm is de haven voor de import uit vooral Holland en de Baltische Staten en voor export naar vooral Italië. Frans Maas heeft daar de beschikking over een eigen kantoor op de plaatselijke huckepackterminal. De truck wordt daar met trailer over het water vervoerd naar Travemünde om via de Rollende Landstrasse richting Italië te gaan. Frans Maas Zweden is op deze verbinding de grootste gebruiker. Ook van de rederijen TOR Line (naar Gent) en Stena Line (naar Travemünde) is Frans Maas een interessant bedrijf.
Zweden neemt meeste zendingen voor zijn rekening – 150.000 per jaar – in Scandinavië. Behalve de belangrijkste bestemmingen Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië, is Frans Maas vanuit Zweden in toenemende mate gericht op Italië en Polen.

Assemblage
Frans Maas is inmiddels een bekende naam in Zweden. Het bedrijf kan concurreren met gevestigde bedrijven als Schenker-BTL, ASG-ERT, Dantrans en DFDS. Berntson: ,,We hebben soms last van bedrijven die enorm onder de prijzen duiken. Maar we ondervinden ook nogal wat last van de kleine specialisten.’’
Volvo AB is één van de klanten van Frans Maas in Zweden. Het bedrijf haalt alle in Frankrijk geproduceerde onderdelen op voor het autoconcern voor de assemblage in Göteborg. Ook een aantal kleinere groupage-zendingen uit het Belgische Gent haalt het bedrijf op voor distributie in de rest van Zweden.
Berntson onderstreept dat de autofabrikant weliswaar niet veel gebruik maakt van de terminal – de meeste zendingen gaan rechtstreeks naar de Volvo-fabrieken die in de buurt liggen – maar dat voor het gehele Zweedse verkeer Volvo tien procent van het totaal uitmaakt.
,,En net als met elke klant moeten we elk jaar weer onderhandelen over onze samenwerking. Ook al werken we al jaren samen.’’ Berntson zegt dat Volvo hoge eisen stelt. ,,Het is niet alleen een kwestie van ons prijsniveau. Ook de service speelt een belangrijke rol. Volvo is voor ons ook een goede referentie. Je maakt reclame voor jezelf met zo’n klant.’’Een geheel andere rol speelt Frans Maas Zweden voor verlader HL Display. Deze aanvankelijk kleine Zweedse onderneming groeide de afgelopen jaren uit tot een multinational met een vaste plaats in de Europese top vijfhonderd. ,,Logistiek groeide dit bedrijf niet mee. Dit leverde nogal wat problemen op. We hebben de tijd de gekregen om een nieuwe Europees distributiesysteem op te zeten voor HL Display. Overigens hebben we ook buiten Frans Maas gekeken voor distributie-oplossingen als dat efficiënter bleek.’’
De samenhang in de groep is fors verbeterd sinds de introductie van het Global Network Transport System (GNTS). Frans Maas kan met dit automatiseringsprogramma de volumes opvoeren en de kosten laag houden. Alle processen en expeditie-taken binnen de organisatie zijn middels dit systeem gestandaardiseerd.
GNTS levert Frans Maas minder administratieve rompslomp op. Voor het jaar 2000 moeten alle vestigingen van het expeditiebedrijf zijn aangeloten op het netwerk.
,,Dit betekent voor de groep een enorme verbetering’’, zegt secretaris M. Gilissen raad van bestuur van Frans Maas. ,,Tot voor kort hadden vele landen hun eigen computersystemen die niet of onvoldoende op elkaar waren aangesloten.’’

Leidende rol
Voor het salesteam van Frans Maas Zweden vormt het Europese groupagenetwerk een belangrijke verkoopargument. Uiteraard levert de samenwerking met andere landen in het netwerk ook werk op voor Frans Maas Zweden. ,,We hebben overigens ook als Zweden een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het netwerk. Momenteel zijn we aan het onderhandelen over een samenwerking in Estland en Letland.’’
Verder wordt er nauw samengewerkt met de overige Scandinavische Frans Maas-vestigingen. De expediteur wil Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen op termijn een meer gezamenlijke rol toebedelen. Berntson coördineert dit onderdeel.