BERLIJN (NT) – De manier waarop de Deutsche Bahn bouwopdrachten verstrekt, leidt tot miljoenen aan extra kosten en ernstige vertragingen in het Duitse spoorwegverkeer. Dat stelt werkgeversorganisatie Deutsche Bau-industrie. Nieuwbouw en onderhoud van de Duitse spoorwegen vertegenwoordigen jaarlijks een markt van circa tien miljard gulden.

Volgens voorzitter M. Knipper van de Deutsche Bau-industrie bestaat in Duitsland de praktijk om in de eerste helft van het jaar mondjesmaat opdrachten te verstrekken. Aan het slot van ieder jaar daarentegen blijken de kassen nog vol en wordt in een race tegen de klok het geld uitgegeven. Dit soort boekhouding volgens de financiële rituelen van de overheid zijn voor de geprivatiseerde Deutsche Bahn ’relikwieën uit de oudheid’.
Ze werken als gif op de vrije concurrentie onder de bedrijven die toch al met krappe personele en bouwtechnische capaciteiten worstelen omdat het grootste deel van de miljarden pas na de zomer verdeeld wordt, aldus Knipper.
De Duitse bouwindustrie vindt dat de Deutsche Bahn zich moet realiseren dat slechts op schaarse tijden met weinig verkeer aan het spoor gewerkt kan worden. Dat vraagt vooral inzet tijdens de nachtelijke uren en in de weekends. Knippers bepleit door het jaar heen te komen tot een grotere spreiding van de bouwopdrachten. Bovendien vraagt Knippers zich af waarom de spoorbeheerder de bouwbedrijven niet sneller kan informeren over veranderende omstandigheden.