LUXEMBURG (NT) – D Europese rechter in Luxemburg geeft over ongeveer zes weken een oordeel over de rechtmatigheid van een vordering van de douane op De Haan Beheer. De Tariefcommissie heeft de rechter de vraag voorgelegd of de Nederlandse douane verplicht is een aangever te waarschuwen tegen frauderende opdrachtgevers.
Begin jaren negentig werden regelmatig invoerrechten ontweken op geïmporteerde sigaretten. De FIOD had genoeg voorkennis om de fraudes te voorkomen, de fraudeurs te arresteren of de sigaretten in beslag te nemen, maar de douane deed niets. De te goeder trouw zijnde aangever kreeg aanzienlijke navorderingen opgelegd en ging daartegen in beroep bij de belastingrechter.
De aangever werd tijdens de hoorzitting in Luxemburg vertegenwoordigd door Moret Ernst en Young, die de navorderingen een vorm van onbehoorlijk bestuur noemde, gezien de voorkennis.