DEN HAAG (ANP) – De ANWB is begonnen met een campagne tegen rekeningrijden. Directeur P. Nouwen gaf dinsdag het startsein voor het grote offensief. Hij verwacht dat tachtig procent van de 3,4 miljoen leden zich tegen de tolheffing uitspreekt en hoopt dat ook niet-leden hun stem laten horen.
Om reacties te verzamelen heeft de ANWB een speciaal telefoonnummer, e-mail adres en postbusnummer ingesteld. Via de Kampioen en andere bladen worden de leden geïnformeerd over de actie. De ANWB hoopt dat mensen massaal de sticker met het opschrift ’Stop rekeningrijden’ op de achterruit van hun auto plakken. De ANWB heeft de afgelopen maanden geen mogelijkheid onbenut gelaten om rekeningrijden de grond in te boren. Volgens Nouwen lost het de files niet op. Wat hem steekt is dat de automobilist geen alternatieven heeft. ,,De automobilist komt niet onder rekeningrijden uit.’’
De organisatie pleit voor de aanleg van betaalstroken; nieuwe rijstroken naast de bestaande weg waar automobilisten tegen betaling gebruik van kunnen maken. Volgens Nouwen zijn betaalstroken haalbaar en betaalbaar.
De ANWB-directeur weet nu al dat een meerderheid van de leden tegen rekeningrijden is. Uit ’eigen representatieve steekproeven’ is gebleken dat driekwart rekeningrijden afwijst. Met de resultaten van de grote campagne wil Nouwen de Tweede Kamer – in meerderheid voorstander – bewegen rekeningrijden af te wijzen. De wet die het regelt wordt over enkele maanden behandeld.
Het kabinet verwacht in de strijd tegen de files veel van tolheffing . Minister T. Netelenbos (Verkeer) betreurt de actie van de ANWB. ,,Het is jammer dat ik Nouwen niet hebben kunnen overtuigen. Laat mij nou eerst bewijzen dat het werkt. In Noorwegen voldoet het prima.