Vrijwel alle ervaren chauffeurs, van personen- en vrachtwagens, kunnen je nauwkeurig vertellen op welke dagen er op bepaalde trajecten langere files zullen staan dan op andere dagen. Regen, mist en sneeuw daargelaten kloppen die inzichten meestal goed. Waarom? Omdat op sommige dagen, zoals op maandagmorgen de bedrijfsactiviteiten later, of soms nog helemaal niet in de binnensteden, op gang komen. Zakelijk verkeer, woon-werkverkeer en vrachtverkeer gezamenlijk, bepalen hoe ernstig de filevorming is.

TLN is van mening, dat er rekeningrijden moet komen, jawel voor personenauto’s. Logisch dat TLN daar dan verlichting verwacht voor het vrachtverkeer, dat vaak helemaal geen keuze heeft om op een minder drukke tijd te gaan rijden. Moet het vrachtverkeer ook de chip achter de ruit, dan zullen vrachtwagen- en personenchauffeurs en hun werkgevers tegen zijn.

De actie van de ANWB tegen rekeningrijden is een spectaculaire uiting van twijfel, verzet en onbehagen, waarvoor heel veel ingewikkelde argumenten zijn, van internationaal recht tot angst voor tweedeling in de maatschappij aan toe. Immers: alle zakelijke rijders schuiven de rekening door naar de werkgever, de particulier is het kind van de rekeningrit.

En: het fileprobleem ermee verminderen, laat staan oplossen, doe je niet als je alleen de particulier door rekeningrijden uit de spits weert. Die telt immers nauwelijks mee in het ontstaan van het probleem.

Niet doen dus, dat algemeen rekeningrijden. Wel ernaar streven om op meer plaatsen vrachtvervoer meer eigen banen te geven, c.q. op sommige plaatsen op de baan van de bus toe te laten. In andere situaties kunnen betaalbanen voor vracht- en particulier vervoer mogelijk uitkomst bieden.