De aansluiting van de A74 op het Duitse wegennet gaat volgens Netelenbos tussen de vierhonderd en zeshonderd miljoen gulden kosten. ,,Daar staat weinig toegevoegde waarde tegenover’’, zo stelde zij. ,,De economische waarde van de weg wordt geschat op vijf tot tien miljoen gulden.’’ Beide bedragen worden door regionale betrokkenen bestreden.
De verzamelde vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Noord- en Midden-Limburg waren optimistisch de Maaspoort in Venlo binnengestapt vanwege het in december afgesloten ’package deal’, tussen de provincie en het rijk waarin de voltooiing werd vastgelegd van de door Limburg zo vurig gewenste A73, A74, N280 en de Oosttangent Roermond. Tenminste, dat was de algemene veronderstelling.

’Bom’
De ’deal’ was nodig nadat het kabinet in oktober haar eerste Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) presenteerde. ,,Een bom’’, aldus Kamervoorzitter drs. H. Bak in de Maaspoort. ,,De eerste vier jaar geen investering in Limburg, de tweede vier jaar nog niet één procent. Bestaande contracten werden door de minister-president gemitigeerd. Ik zal de krachttermen niet herhalen, maar het was niet gering.’’ In 1990 was aanleg van de A73-zuid, van Venlo naar Roermond ook al uitgesteld, nu zou het op zijn vroegst 2011 worden dat de weg er zou liggen. Op 30 november kwam het alsnog tot een akkoord tussen Netelenbos en de onderhandelaars van de provincie. Op de dag voor Sinterklaas stemde ook het kabinet in met het pakket: in 2007 liggen zowel de A73-Zuid, de A74 als de N280 er. Limburg zelf zou honderd miljoen gulden bijdragen. Tien miljoen gulden daarvan komt van het bedrijfsleven, bij elkaar gebracht door de Kamer en investeringsbank Liof. Van de 1,5 miljard gulden die op deze manier op tafel komt, zou volgens Netelenbos ruim 1,4 miljard gaan zitten in de A73. ,,De wensen stapelen zich op’’, aldus de minister. ,,Dat gaat overal zo, waardoor de wegaanleg ook elders in het land in problemen komt.’’ Ondertussen is een dure fly-over geschrapt.
Door de besparing blijft er grofweg tweehonderd miljoen over voor de twee andere wegen. De A74, de verbinding tussen de A73 vanaf Tegelen, en de Duitse snelweg 61, kosten volgens Netelenbos zoals gezegd alleen al tenminste het dubbele van dat bedrag. ,,Er is nu 125 miljoen voor gereserveerd. Er zal dus flink op het ontwerp bezuinigd moeten worden.’’
Verlichting kan onder meer gevonden worden door een tunnel onder de rivier de Roer honderd miljoen gulden goedkoper aan te leggen. ,,Die tunnel komt er en wordt de moeite waard’’, aldus Netelenbos in Venlo. Volgens haar is er een aanvullende studie nodig.