In alle vroegte is dinsdag begonnen met het aanbrengen van de 110 ton zware betonkoppelbalken. Deze moeten de nieuwe IJsselbrug in Kampen gaan dragen. De brug gaat als oeververbinding dienen in het tracé over de IJssel. Het project kost zo’n 33 miljoen gulden. Eind dit jaar moet de brug gereed zijn.