ROTTERDAM (NT) – Het Europese containerverkeer via de Rotterdamse haven is in het eerste halfjaar van 1998 gegroeid, met elf procent. In vergelijking met de groei in 1997 (plus veertien procent) is de groei afgezwakt, Zo zegt het Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping.
Het Verenigd Koninkrijk neemt een derde van de totale groei voor haar rekening, gevolgd door Ierland, Spanje, Finland en het westelijke gedeelte van Rusland.
Eén van de redenen van de teruglopende groei is volgens het bureau de crisis in Rusland. Directeur S. van ’t Verlaat van het Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping: ,,Inmiddels zijn acht diensten op de havens Riga en Sint Petersburg tijdelijk gestaakt.’’ Van ’t Verlaat schat dat het aantal containers dat direct naar de Russische havens gaat, in het afgelopen kwartaal met de helft is teruggelopen.