BRUSSEL (NT) – Om meer binnenvaart- en kustvaartverkeer naar Brussel te krijgen, heeft het Brusselse havenbestuur besloten om nieuwe havengebruikers vanaf begin dit jaar geen aanlegrechten te laten betalen. Klanten die dit jaar een groter verkeer dan vorig jaar zullen hebben, hoeven voor de extra lading evenmin aanlegrechten te betalen. De vrijstelling wordt wel pas verleend als voldaan wordt aan de verplichting van een gewaarborgd minimumverkeer. Het Brusselse gewest zal met de andere gewesten onderhandelen over een eventuele afschaffing van de scheepvaartrechten.

In de Brusselse haven werd vorig jaar net geen vijf miljoen ton behandeld. Dat is twee procent meer dan het jaar ervoor. De verdeling tussen binnen- en kustvaart bedraagt negentig en tien procent. Op drie jaar tijd is het zeeverkeer in Brussel verdubbeld. Vorig jaar was er evenwel een lichte daling naar 349.000 ton.
De belangrijkste verkeren in de hoofdstedelijke haven zijn bouwmaterialen en olieproducten. Met een productiviteit van 9.000 ton per hectare is Brussel de op één na beste Europese haven op het gebied van rentabiliteit van watergebonden terreinen. ,,Het kritieke verzadigingspunt van de installaties van de Brusselse haven is praktisch bereikt’’, aldus het havenbestuur.