DELFT (NT) – Het toekomstige kennisscentrum voor verkeer en vervoer gaat Connekt heten. Secretaris-generaal mr. R. Pans van Verkeer en Waterstaat heeft die naam deze week op een congres in Delft onthuld.
De afkorting staat voor Centrum voor Onderzoek Naar en Kennis over Transport. De naam mag er dan nu zijn, het instituut zelf laat nog even op zich wachten omdat de financiering nog niet helemaal rond is.
,,Het wachten is op commitment van private partijen’’, aldus Pans. Het gaat om een bedrag van 1,75 miljoen gulden, dat van het bedrijfsleven zou moeten komen.
Een aantal partijen heeft weliswaar mondeling toegezegd als ’founding father’ te willen optreden, maar de handtekeningen moeten nog wel gezet worden. Pans heeft er vertrouwen in dat dat ook gebeurt en gaat er van uit dat de streefdatum van 5 februari gehaald wordt. Overigens is en nog een stevige discussie aan de gang over de vestigingsplaats voor Connekt. Tot de kandidaten behoren Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Delft.