BRUSSEL(NT) – Estland heeft tot grote tevredenheid van de Europese Commmissie inmiddels tachtig procent van de EU-wetgeving op transportgebied overgenomen. De Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen zijn kandidaten voor het lidmaatschap van de EU, maar tot dusver onderhandelt Brussel alleen met Estland over toetreding.
De commissie vindt dat de vervoerswetgeving in Estland al goed aansluit bij de Europese. Deze wet bevat naast het goederenvervoer over de weg ook maten en gewichten, de toegang tot transportberoepen en keuringen van motorvoertuigen. Estland moet nog wel de veiligheidsnormen op schepen verbeteren, vindt de commissie. Op luchtvaartgebied werkt Estland wel voor een belangrijk deel volgens de Europese wetten en ook werkt het land goed mee aan het Transport Infrastructure Needs Assessment/TINA programma van de EU voor aansluiting op de Trans-Europese Netwerken. Estland geeft prioriteit aan verbetering van de oost- en zuidoost/westverbindingen per spoor.
Ook Litouwen heeft zijn wetgeving al grotendeels aangepast op die van de EU, hoewel dat land nog niet in de groep zit die over toetreding tot de Unie met Brussel onderhandelt.