ROTTERDAM (NT) – De rentabiliteit van het binnenlands beroepsgoederenvervoer over de weg zal in 1998 ten opzichte van 1997 weinig veranderen. Het gemiddelde rendement blijft met 1,8 procent in 1998 ongeveer gelijk met dat in 1997 (1,9 procent). Dit blijkt uit een raming van NEA Transportonderzoek en -opleiding.

Het rentabiliteitsonderzoek van NEA in Rijswijk is gedaan onder bedrijven in het binnenlands wegvervoer over het tweede kwartaal 1998. De studie is uitgevoerd in opdracht van de werkgeversorganisaties in het beroepsgoederenvervoer, Koninklijk Nederlands Vervoer en Transport en Logistiek Nederland.
Verwacht wordt dat de kosten in 1998 ten opzichte van 1997 zullen stijgen met 4,2 procent. Hierbij heeft NEA rekening gehouden met een nominale kostenstijging van 1,7 procent en een efficiencyverbetering van één procent. De vrachtkosten zullen in dezelfde periode naar verwachting met een iets lager percentage stijgen dan de kosten (4,1 procent ten opzichte van 4,2 procent).