ROTTERDAM (NT) – De financiële crisis in Korea zorgt voor ernstige problemen voor de Europese scheepsbouwmarkt. Doordat Koreaanse scheepsbouwbedrijven tegen kortingen oplopend tot dertig procent hun schepen aanbieden, is het voor de Europese scheepsbouw steeds moeilijker te concurreren. Dit meldde het Committee of E.U. Shipbuilders’ Associations (CESA) tijdens een ontmoeting met managers van de Europese scheepsbouwindustrie. De Koreaanse werven kunnen zo stunten met de prijzen door de forse leningen die het land ter beschikking krijgt om er financieel weer bovenop te komen. Amerika leende het land 58 biljoen dollar (104 miljard gulden). Ook de vrije val van de Koreaanse munteenheid en de lage loonkosten dragen bij aan het tot stand komen van de onevenredig lage prijzen.
,,Wanneer in de Europese Unie een bedrijf hulp krijgt om er financieel weer bovenop te komen, dan moet het de automatisch bijkomende beperkingen op de koop toenemen’’, aldus CESA in een persbericht. Eén van die beperkingen is het indammen van de productiecapaciteit.
Om de oneerlijke concurrentie een halt toe te roepen, wil het comité eenzelfde soort gedragscode voor Korea invoeren. Het comité dringt erop aan dat de Europese commissie en de nationale regeringen direct in overleg treden. Verder vraagt CESA genoemde partijen andere manieren te zoeken waarmee werven in de Europese Unie zich beter kunnen wapenen tegen de ’agressieve concurrentie’ vanuit Korea.