GRONINGEN (ANP) – De provincie Groningen dringt er bij minister van Justitie Korthals op aan de paspoortcontrole in de haven van Lauwersoog te handhaven. In deze haven, en vooral bij de visafslag, dreigt een ernstig probleem omdat het ministerie van Financiën de paspoortcontrole door de douane uit efficiëntie-overwegingen wil staken.
Dit departement vindt paspoortcontrole een oneigenlijke taak van de douane. De controle moet worden gedaan door de Koninklijke Marechaussee. Volgens de Groningse gedeputeerde voor Economische Zaken A. Sakkers (VVD) zou de marechaussee deze taak van de douane in Lauwersoog moeten overnemen, of de huidige situatie moet gehandhaafd blijven. ,,Maar het kan niet zo zijn dat de paspoortcontrole in Lauwersoog verdwijnt. Dat houdt namelijk in dat buitenlandse schepen in Lauwersoog niet meer terecht kunnen. Dat zou betekenen dat bijna zestig procent van de omzet van de visafslag – afgelopen jaar bijna 68 miljoen gulden – zal wegvallen’’, aldus de gedeputeerde.
Hij uit zijn ongerustheid in een brief aan de minister van Justitie. De brief stuurt hij mede namens de Visafslag Lauwersoog, de gemeente De Marne en de Noord-Nederlandse Watersportbond.